#LYSforVERDEN

Dag 3 - Jesus tilba sin Fader, og det samme kan du gjøre

Slik skal dere la deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerninger dere gjør og prise deres Far i himmelen.

Matteus 5:16

I julen blir vi minnet om at Jesus Kristus er verdens lys. I år har vi en strålende anledning til å dele dette lyset ved å bestemme oss for å g jøre ting som Jesus Kristus g jorde. Hver dag frem til jul vil vi sette fokus på Kristus-lignende adferd og gi forslag til måter vi kan etterligne hans eksempel på. 

  • Delta på en gudstjeneste i ditt nærområde – du er alltid velkommen til en av våre.

  • Ha som mål å knele ned i bønn til vår himmelske Fader hver dag i desember.

  • Hjelp til med å vaske eller vedlikeholde en kirkebygning.

  • Diskuter med noen hva det vil si å tilbe Gud. Sett et mål om å bli bedre på dette området.

  • Dra til et tempel eller et annet religiøst sted.


På 24 måter. I 24 dager.

KLIKK HER FOR Å LASTE NED JULEKALENDEREN