Et påskebudskap: Jesus Kristus er alltid der for deg