Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges vekst rundt om i verden

Et blikk på hvor raskt Kirken vokser over hele verden

Mer enn 70 000 misjonærer fra Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige virker rundt om i verden.

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige begynte med seks medlemmer i USA i 1830, og har nå mer enn 16 millioner medlemmer over hele verden, med flere mennesker som slutter seg til Kirken hvert år (se “Worldwide Statistics”, newsroom.churchofjesuschrist.org/facts-and-Statistics). Ta en titt på litt tilleggsinformasjon om Kirkens virksomhet og vekst rundt om i verden.

Hva gjør Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige?

Kirkens medlemmer møtes i mer enn 30 000 forsamlinger over hele verden. Forsamlingene møtes hver søndag i sine lokale møtehus for å tilbe Gud og lære om hans evangelium. Jesu Kristi kirke driver også 4918 slektshistoriske sentre i 153 land, hvor både medlemmer og ikke-medlemmer kan finne informasjon om sine forfedre. Siden 1985 har Kirken gitt humanitær hjelp, herunder katastrofe- og flyktninghjelp, til 189 land. Den leder også verdensomspennende velferdsinitiativer som rullestol- og vaksineprogrammer (se “Humanitarian Aid and Welfare Services Basics: How Donations and Resources Are Used” mormonnewsroom.org/ article/humanitarian-aid-welfare-services-breakdown-donations-costs-resources og “Worldwide Statistics,” mormonnewsroom.org/facts-and-statistics). Utdannelse er også en prioritert oppgave for Kirken, som driver fire universiteter og høyskoler og har over 407 900 elever i alderen 14-18 år innskrevet i sitt Seminar-program for ungdom.

 

Mer enn 70 000 mormonmisjonærer virker rundt om i verden.

Hva gjør mormonmisjonærer?

Mye av Kirkens vekst kommer på grunn av mormonmisjonærenes innsats. Mormonmisjonærer er et av de mest gjenkjennelige elementene i Kirkens oppsøkelsesarbeid. Kirken har faktisk mer enn 74 000 misjonærer over hele verden (se “Missionary Program”, mormonnewsroom.org)! Hvis du noen gang har lurt på hvem mormonmisjonærene er, er de vanlige medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige som velger å tilbringe mellom 1,5 og 2 år med å undervise andre som ubetalte, frivillige på heltid, og som gjør sitt beste for å være Jesu Kristi tjenere. Deres viktigste mål er å hjelpe mennesker å komme til Kristus ved å undervise dem om hans gjengitte evangelium. Mormonmisjonærer bruker ikke bare sin tid på å undervise andre om Jesus Kristus. De følger også Kristi eksempel ved å utføre tjeneste for andre i sitt lokalsamfunn.

Hva er mormonenes templer?

 

I tillegg til møtehus som brukes til vanlige søndagsmøter, utøver siste-dagers-hellige sin religion i templer over hele verden. President Thomas S. Monson, Kirkens president, har forklart: “For medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige er templet det helligste stedet på jorden. Det er Herrens hus” (“Templets velsignelser”, Liahona, okt. 2010, 13).

I løpet av de siste tiårene har antall mormontempler økt dramatisk for å imøtekomme Kirkens verdensomspennende vekst. I midten av 1981 hadde Kirken bare 19 templer i drift. På slutten av 2000 var det 100 templer i drift (se Gordon B. Hinckley, “Dette fantastiske tusenåret”, Liahona, jan. 2001, 81). I februar 2017 var det 155 siste-dagers hellige templer i drift rundt om i verden, med 11 templer under oppføring og ytterligere 11 som var blitt bekjentgjort, men ennå ikke var påbegynt. De 11 templene som var under oppføring, var Paris i Frankrike, Tucson i Arizona, Meridian i Idaho, Cedar City i Utah, Roma i Italia, Concepción i Chile, Barranquilla i Colombia, Kinshasa i Kongo, Durban i Sør-Afrika, Fortaleza i Brasil og Lisboa i Portugal (se “Mormon Temples Currently Under Construction”, mormonnewsroom.org). Du finner en liste over nåværende templer på temples.lds.org.

Hvordan kan jeg lære mer?

Millioner av mennesker over hele verden har funnet fred, fellesskap og svar på sine spørsmål i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. For å finne ut hvordan du kan møte mormonmisjonærer i ditt område, kan du gå inn på mormon.org.