10 år med tro- og livssynsforum  i Drammen

Ti år med samarbeid i Drammen

På selve frigjøringsdagen 8. mai, feiret Drammen og Omegn Tro og Livssyns-forum (DOTL) ti års-dagen sin med felles tog fra Bragernes torg til Ypsilon broen.

Rundt 90 deltagere fra de omtrent 26 medlemssamfunnene gikk i toget under banneret «Drammen Tro og Livssynsforum – Vi bygger broer», og vel fremme festet deltagerne en stor lås på broen som skulle symbolisere fellesskapet og kjærligheten som DOTL medlemmene vil jobbe for å spre videre utover i samfunnet. 

Etter den høytidelige seremonien der deltagerne leste en felles tekst og sang «Til ungdommen» på broen, gikk ferden videre til Strømsgodset kirke og felles kveldsmat.

Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige har vært med i DOTL i syv år, godt representert av Monica Finnerud fra Drammen menighet. Hun har sittet i styret og bidratt til at kirken har fått et godt renommé og i dag nyter stor respekt blant de andre trossamfunnene i forumet.

Elisabeth Bråten Skare overtar nå stafettpinnen etter Monica Finnerud, og gleder seg til å fortsette dialogen med andre lokale trossamfunn, delta på felles prosjekter og samtidig bidra til at kirken blir mer synlig i lokalmiljøet.