Siste artikler og videoer

Eldste Uchtdorf innbyr alle til å komme og finne tilhørighet i Herrens kirke.
Lytt til president Russell M. Nelson og søster Wendy W. Nelson tale til unge voksne under en verdensomspennende andakt. Dette er et opptak av et arrangement holdt søndag 15. mai 2022 kl. 18.00 MDT.
Vi kan være mer vennlige. Vi kan være mer kjærlige. Vi kan føle oss mer hel når vi ser hverandre slik Gud ser oss.
Nyt dette samarbeidet mellom Lizzy Newbolds stemme og Salt Contemporary Dance. Skrevet av Nik Day, koreografi av Michelle H. Nielsen.
Uansett hvilke merkelapper som plasseres på oss - ser Gud oss for hva vi egentlig er og elsker oss uansett.
Kvinner og menn som virker frivillig i lederroller i menigheter i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige rundt om i Europa, drar nytte av et voksende program om hvordan man skal respondere til personer som opplever følelsesmessig krise.
Etterlev prinsippet om å inkludere andre. Ha kjærlighet for hverandre. Vær vennlige mot hverandre til tross for dyptgående forskjeller. Behandle hverandre med respekt og høflighet.
The Tabernacle Choir at Temple Square synger 'Min himmelske Fader elsker meg'