Siste artikler og videoer

President Dallin H. Oaks og søster Kristen Oaks taler til S&I-ansatte og lærere og drøfter undervisning i religion til ungdom og unge voksne sammen med Chad H. Webb og Adam N. Smith.
The Tabernacle Choir and Orchestra at Temple Square fremfører “Et barns bønn” av Janice Kapp Perry.
Frelseren gir “ikke som verden gir,” men tilveiebringer fred og hjelper oss å overvinne vår frykt.
Måtte vi alltid huske at alle Guds åndebarn kommer til jorden på sin egen personlige reise.
Kirken har vært med som en bidragsyter i nettverket i 18 av disse årene.
The Tabernacle Choir at Temple Square fremfører “Gud vær med deg til vi ses igjen”, et arrangement av Mack Wilberg. Teksten er skrevet av Jeremiah E. Rankin og musikken av William G. Tomer.
På paktens sti finner vi de viktige velsignelsene tilgivelse og renselse fra synd.
For å hjelpe dem å finne en mer fokusert måte å få kontakt med Frelseren på, har Kirken sørget for det nye programmet ‘Barn og ungdom’.