Siste artikler og videoer

  Se, lytt og lær ved å følge en levende profet denne generalkonferansen.
  President Henry B. Eyring sammenfatter den viktige rolle Guds paktskvinner har i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige.
  President Nelson ønsker alle hjertelig velkommen, uavhengig av deres trosretning, til å bli med oss gjennom teknologi og til å glede seg over den åpenbarte sannhets trøstende kraft på denne generalkonferansen i april.
  Alle har spørsmål. Til denne generalkonferansen, kom og lytt til en profets røst og motta svar på dine.
  Jeg innbyr dere til å delta sammen med meg i en verdensomspennende faste, alle hvis helse tillater det, for å be om lindring fra de fysiske, følelsesmessige og økonomiske effektene av denne globale pandemien.
  Eldste Gary E. Stevenson hjelper oss å verdsette gleden og velsignelsene ved et rettferdig liv.
  Vi lærer at uansett hvilke prøvelser vi får, gjør Han det mulig for oss å overvinne dem.
  Følg profeten denne generalkonferansen og finn fred, styrke, glede og mening.