Siste artikler og videoer

Eldste Gerrit W. Gong i De tolv apostlers quorum og søster Susan Gong taler på en verdensomspennende andakt for unge voksne hvor de deler tre invitasjoner som vil hjelpe deg å bli mer standhaftig i vitnesbyrdet om Kristus.
Michelle D. Craig oppfordrer oss til å prøve, gjennom Den hellige ånds kraft, å ha “øyne å se” oss selv og andre med, slik Kristus gjør.
The Tabernacle Choir and Orchestra at Temple Square fremfører 'Kom, hellige', arrangert av Mack Wilberg.
Neil L. Andersen oppfordrer oss til å snakke mer om Kristus i vårt daglige liv og med våre venner.
Dieter F. Uchtdorf oppfordrer oss til å mønstre vår tro i vanskelige tider og huske at Gud vil gjøre noe ufattelig for oss.
Du er invitert til å nyte guds ord sammen med oss på søndager. I denne artikkelen finner du lenken til livesendingen og litt informasjon om sendingene. Du er velkommen til å se sendingen enten du tilhører kirken eller ikke.
President Nelson forklarer at vi må la Gud råde og at vi skulle ta del i Israels innsamling.
Se den stemningsfulle juleandakten fra Sandvika menighet gjennom hele romjulen. Lenken finner du i artikkelen.