Siste artikler og videoer

Ved bruk av Josephs eksempel underviser president Eyring oss om den kraft som ligger i å be med tro.
Søster Cordon minner oss om å la vårt lys skinne og være et godt forbilde for folk rundt oss.
President Nelson minner oss på sitt profetiske løfte om at når vi bruker kirkens riktige navn, vil vår himmelske Fader øse ut sin kraft og sine velsignelser over oss.
President Nelson oppfordrer alle til å øke sin evne til å høre Ham.
President Nelson forteller om noen av velsignelsene som kommer ved gjengivelsen av Jesu Kristi evangelium, og hvordan de er viktige for at vi skal forbli positive og ha håp.
En ung pike fra Island forteller om hvordan en mektig erfaring med bønn styrket hennes tro på Gud.
Se Mormons bok bli levende i 1 Nephi 17:49, 51
Se Mormons bok bli levende i Alma 32:12-13