Siste artikler og videoer

  Se Mormons bok bli levende 2 Nephi 5:10–11, 27
  Se Mormons bok bli levende i 2 Nephi 2:27
  Livets spørsmål er som matematiske ligninger, spesielt når det gjelder vår personlige gudsdyrkelse.
  Se Mormons bok bli levende i 1 Nephi 17:3
  Se Mormons bok bli levende i 1 Nephi 8:10–12
  Livets spørsmål er som matematiske ligninger, spesielt når det gjelder vår personlige rettferdighet.
  President Russell M. Nelson bekjentgjør, sammen med Det første presidetskap og De tolv apostlers Quorum, en 200-årserklæring om gjengivelsen av Jesu Kristi evangeliums fylde.
  Livets spørsmål er som matematiske ligninger, spesielt når det gjelder vår personlige tjeneste.