Siste artikler og videoer

  Eldste Gary E. Stevenson hjelper oss å verdsette gleden og velsignelsene ved et rettferdig liv.
  Vi lærer at uansett hvilke prøvelser vi får, gjør Han det mulig for oss å overvinne dem.
  Følg profeten denne generalkonferansen og finn fred, styrke, glede og mening.
  Det er viktig å søke å forstå behovet til de barna vi underviser.
  Mens bekymringen for COVID-19 fortsetter å spre seg og Kirkens møter over hele verden suspenderes, se dette budskapet om håp fra president Russell M. Nelson.
  President Nelson innbyr oss til å høre Herrens røst
  Lokale ledere vil rådføre seg med hverandre for å avgjøre hvordan de kan gjøre nadverden tilgjengelig for medlemmene minst en gang i måneden
  Etterlevelse av evangliet hjelper oss å huske det vi lærer.