Siste artikler og videoer

Oppdag gleden ved å tjene andre i julen.
The Tabernacle Choir at Temple Square synger 'Min himmelske Fader elsker meg'
Uansett hvor vi bor, hvilket språk vi snakker eller hvilke utfordringer vi står overfor, kan vi alltid våke og be om Herrens hjelp i verden i dag.
Vi har et ansvar for å være rollemodeller på vennlighet, inkludering og høflighet og å ha Kristus-lignende kjærlighet til andre.
The Tabernacle Choir and Orchestra at Temple Square fremfører “Hvis min Frelser sto hos meg”, av Sally DeFord og arrangert av Sam Cardon.
Neil L. Andersen oppfordrer oss til å snakke mer om Kristus i vårt daglige liv og med våre venner.
President Nelson forklarer at vi må la Gud råde og at vi skulle ta del i Israels innsamling.
Gled deg over denne fremførelsen av “Jeg står helt forundret” ved The Tabernacle Choir and Orchestra at Tempel Square.