Alle begivenheter

Den 7. mars 2021 vil Eldste Holland tale til de unge voksne i kirken i en spesiell andakt.
Ungdommen i kirken inviteres til ungdommens musikkfestival, en global online musikk festival den 17. mars. 2021.
På grunn av den vedvarende bekymringen for den globale helsesituasjonen, har Det første presidentskap i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges president bekjentgjort at Generalkonferansen i april 2021 kun vil bli virtuell.