Om oss

  Om oss

  Informasjon og statistikk (per 06.10.2018)

  Norge

  Kirkens totale medlemstall  4.623
  Misjoner  1
  Forsamlinger  22
  Slektshistoriske sentre  15

  Kirkens historie i Norge

  Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige ble organisert i staten New York i 1830. Allerede i 1851 kom de første misjonærene til Norge og det første medlemmet ble døpt i Risør samme år. I løpet av de neste 2-3 årene ble det opprettet menigheter i flere byer langs kysten.

  Ettersom Mormons bok ble oversatt til dansk allerede i 1850 - som det første språket utenom engelsk - dannet dette et godt grunnlag for tidlig misjonering her til lands. Bibelen og Mormons bok ble brukt aktivt om hverandre i forkynnelsen. Til tross for skepsis blant en del av befolkningen opplevde misjonærene forholdsvis stor interesse og vekst for kirken i disse første årene.

  Kirken er idag et registrert trossamfunn med vigselsrett. Antall medlemmer i Norge er ca. 4600 og det er menigheter i de fleste større byer i landet.

  De første nordmenn som sluttet seg til Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, var emigranter fra Norge, bosatt i kolonien Fox River i Illinois, Amerika. En norsk menighet ble dannet der i 1842, og allerede i 1850 ble Den skandinaviske misjon åpnet i København. Den første dåp i Norge fant sted i Risør 26. november 1851.

  Misjonæren Georg Parker Dykes kom til den norske kolonien Fox River, Illinois i 1842, utsendt fra Nauvoo der Kirkens hovedkvarter lå på den tiden. I løpet av kort tid ble det etablert en norsk menighet ved Fox River. Disse bragte snart budskapet om gjenopprettelsen av Jesu Kristi Kirke til andre norske bosetninger i Iowa og Wisconsin.

  Av de mange norske medlemmene som etter profeten Joseph Smiths død dro vestover, var Knut Pedersen fra Stavanger og Erik Hogan fra Telemark. I fjellene, på vei østover, møtte de gruppen som var blitt kalt til å åpne Den skandinaviske misjon: apostel Erastus Snow, svensken John Forsgren og dansken Peter O. Hansen. Nok en misjonær sluttet seg til gruppen i England, nemlig Georg P. Dykes, som var en nyttig mann på grunn av sitt kjennskap til norsk fra Fox River. Sommeren 1850 kom de til København, som ble et hovedsete for den Skandinaviske misjon helt frem til 1950.

  En norsk skipper fra Risør, Svend Larsen, kom med tømmerlast til Ålborg i august 1851. Han fattet tro på budskapet og ble døpt 23.sept. samme år. Han dro tilbake til Risør og begynte misjonærvirksomhet. Den første dåpshandling i Norge fant sted 26. november 1851, da smeden Jon Olsen og hans medhjelper Peter Adamsen ble døpt. Olsens slektninger ble så oppskaket at de hisset opp en pøbelgjeng som dro avsted til Larsens hjem for å gi misjonær Hans F. Petersen en omgang juling. Han unnslapp ved å gjemme seg i peispipa.

  I løpet av 1852 ble det organisert menigheter i Risør, Brevik og Fredrikstad. I Oktober grep norske myndigheter inn mot Kirken. Amtmann Christian Birch-Reichenwald i Moss fikk alle misjonærene arrestert, samlet i Fredrikstad og dømt for ulovlig religionsutøvelse. Etter dissenterloven av 1845 måtte man ha myndighetenes tillatelse for å utføre dåp, forrette nattverd o.l., etter først å ha blitt godkjent som 'kristne dissentere'. Denne godkjennelsen hadde ikke Kirken fått, tross mange søknader. Overretten i Kristiania gikk inn for å gi Kirken rettigheter som dissentersamfunn. Reichenwald anket til Høyesterett, som i 1853 erklærte Kirken for 'ikke-kristen', faktisk imot Det teologiske fakultets anbefaling.

  Etter at de første menighetene ble organisert i Norge etter 1852, vokste medlemstallet raskt og nye menigheter ble organisert i de største byene. Imidlertid var det stor emigrasjon til USA helt frem til årene etter Den annen verdenskrig, noe som begrenset Kirkens vekst i Norge.

  I dag er det over 4600 medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige i Norge, og medlemstallet er igjen økende. På verdensbasis har Kirken pr. 2018 over 16 millioner medlemmer fordelt på 160 land.

  Europa

  Kirkens totale medlemstall 516,003
  Misjoner 43
  Forsamlinger 1.422
  Templer 12
  Slektshistoriske sentre 710

  Verdensomspennende statistikk

  Kirkens totale medlemstall 16,118,169
  Misjoner 421
  Misjonærer 67,049
  Opplæringssentre for misjonærer 15
  Templer 159
  Forsamlinger 30,506
  Universiteter og høyskoler 4
  Innskrivning i Seminar 404,270
  Innskrivning i Institutt 357,760
  Slektshistoriske sentre 5,100
  Land med slektshistoriske sentre 140
  Land som har mottatt humanitærhjelp (Siden 1985) 189
  Velferdsmisjonærer (inkl. Humanitærtjenestemisjonærer) 10,238
  Språk for kirkemateriell 188