Områdelederskapet for Europa


    Områdepresidentskapet    Områdesyttier    Forvaltningssjef for timelige anliggender