Generalkonferansen (med undertekster)

Bli med på en virtuell, global gudstjeneste med budskap om Jesus Kristus, 30. september til 1. oktober.
Bli med den 1.-2. april på en virtuell, verdensomspennende gudstjeneste med budskap sentrert rundt Jesus Kristus.
Bli med den 1.-2. oktober på en virtuell, verdensomspennende gudstjeneste med budskap sentrert rundt Jesus Kristus.
Bli med den 2.-3. april på en virtuell, verdensomspennende gudstjeneste med budskap sentrert rundt Jesus Kristus.
Bli med den 2.-3. oktober på en virtuell, verdensomspennende gudstjeneste med budskap sentrert rundt Jesus Kristus.