Evangelieemner

10. september er verdensdagen for forebygging av selvmord. Hva kan vi gjøre?
Vi elsker og holder Bibelen i ære som Guds ord.
Det er lett å miste vår indre fred i dagens verden. Nøkkelen til å få den freden tilbake ligger i å tilgi, og i å bli tilgitt.
I oldtiden talte Gud gjennom profeter. Gud talte igjen til Joseph Smith i 1820, og han taler til sin profet i dag. Lær om levende profeter i dag og hva Gud sier til dem.
De siste-dagers-helliges tempelkledning er hellig, religiøs bekledning som brukes av trossamfunnets trofaste medlemmer. Lær mer om tempelkledninger og religiøs bekledning.
Siste-dagers-hellige tror på Bibelens lære om Gud Faderen, Jesus Kristus og Den hellige ånd. Lær mer om disse læresetningene og om Guds kjærlighet til deg.
Mormonismen begynte da Gud Faderen og Jesus Kristus viste seg for Joseph Smith. Lær mer om Josephs bemerkelsesverdige første syn.
Mormonene tror på det Bibelen lærer oss om den hellige ånd. Lær mer om hva Bibelen lærer oss om Den hellige ånd, og hvordan han kan være til velsignelse for deg.
Siste-dagers-hellige, eller mormonene, tror at de bør delta i den hellige nadverden hver uke. Lær mer om hva som foregår i løpet av en siste-dagers-hellig gudstjeneste.
Siste-dagers-hellige tror at templet er Herrens hus. Finn ut hvorfor templer blir bygget og hva som skjer under en innvielse av et siste-dagers-hellig tempel.
Har du noen gang lurt på om mormonene er kristne? Finn ut hvordan Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges tjenesteinnsats vitner om at mormonene er kristne.
Som kristne, tror mormonene på det Jesus Kristus forkynte om omvendelse. Finn ut hvorfor mormonene tror at omvendelse kan gi fred, håp og glede.