Evangelieemner

Les mer om hvordan medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige tilber på søndager
Siste dagers hellige er fedre, mødre, brødre og søstre, akkurat som deg. Lær om én måte som siste dagers hellige familier tilbringer tid sammen.
Har du noen gang lurt på hvorfor Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige bygger templer? Lær mer om sammenhengen mellom templer og slektshistorisk arbeid.
Akkurat slik Jesus Kristus ble døpt, må vi alle bli døpt for å vende tilbake for å bo hos Gud en gang. Lær mer om Bibelens beretning om Jesu dåp og hvordan vi kan følge hans eksempel.
Grunnlaget for et sterkere og evig ekteskap
10. september er verdensdagen for forebygging av selvmord. Hva kan vi gjøre?
Vi elsker og holder Bibelen i ære som Guds ord.
Det er lett å miste vår indre fred i dagens verden. Nøkkelen til å få den freden tilbake ligger i å tilgi, og i å bli tilgitt.
Brigham Young var Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges andre profet og president. Lær mer om livet og prestasjonene til en av de mest produktive amerikanerne på 1800-tallet.
Medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige tror at Guds hellige prestedømme ble gjengitt i 1829 gjennom profeten Joseph Smith. Lær mer om viktige kjensgjerninger i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges historie.
I oldtiden talte Gud gjennom profeter. Gud talte igjen til Joseph Smith i 1820, og han taler til sin profet i dag. Lær om levende profeter i dag og hva Gud sier til dem.
De siste-dagers-helliges tempelkledning er hellig, religiøs bekledning som brukes av trossamfunnets trofaste medlemmer. Lær mer om tempelkledninger og religiøs bekledning.