Lys for verden – én etter én

Maria og Jesusbarnet