Medlemsandakt for området Europa

Medlemsandakt for området Europa

Søndag 23. januar 2022 vil en spesiell andakt for medlemmer i området Europa, med president Russell M. Nelson og eldste David A. Bednar og deres hustruer, og eldste Massimo De Feo, bli kringkastet fra 18:00 til 19:30 (norsk tid). Andakten vil være tilgjengelig for visning på 22 språk bare gjennom Kirkens offisielle kringkastingsside. Denne spesielle sendingen kan sees fra ditt hjem i 24 timer, fra og med rett før den lokale sendingen begynner søndag 23. januar. 

Vi er velsignet med å ha levende apostler og profeter til å veilede oss. Vennligst planlegg å se denne spesielle andakten sammen med familie og venner.

Kobling til andakt:

ttps://www.churchofjesuschrist.org/broadcasts/watch/europe-area-member-devotional/2022/01?lang=nor