Undervisning på Frelserens måte, sending med eldste Dieter F. Uchtdorf

Salt Lake City i Utah

Eldste Dieter F. Uchtdorf i De tolv apostlers quorum i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige vil tale i en spesiell sending, Undervisning på Frelserens måte, søndag 12. juni 2022.

Eldste Dieter F. Uchtdorf i De tolv apostlers quorum
Eldste Dieter F. Uchtdorf i De tolv apostlers quorum

Denne unike begivenheten er for alle medlemmer av Kirken som underviser enten i sitt kall eller i sitt hjem.

Eldste Uchtdorf vil dele prinsipper som er ment å skulle bidra til å finne glede og fremgang i undervisningen av evangeliet og øke sin evne til å undervise som Frelseren.

Lokale ledere oppfordres til å bestemme en visningsdato og tid som passer best for Kirkens medlemmer i deres område. Lærerrådsmøter kan være en ideell anledning til å se sendingen.

Hvordan du kan se

Fra og med 12. juni vil sendingen være tilgjengelig for visning på forskjellige språk på:

For sendedetaljer, herunder strømming, tilgjengelige språk og teksting for hørselshemmede, se sendeplanen.

For å få hjelp med satellittutstyr og direkteavspilling, skulle stavens tekniske spesialister gå til mhtech.ChurchofJesusChrist.org.