11. september 2022

Worldwide devotion for young adults with Elder and Sister Renlund

Elder and Sister Renlund

Lytt til eldste og søster Renlund tale til unge voksne i hele verden om historiske og personlige beretninger fra “Hellige, bind 3: Djervt, edelt og uavhengig.” De kommer inn på emner som personlig veiledning fra Gud, og hvordan man kommer nærmere ham, enhet i familien, så vel som å rekke ut en hånd til andre og ta seg av deres behov.

Se andakten i Evangeliebiblioteket under “Unge Voksne” ([https://www.churchofjesuschrist.org/study/broadcasts/worldwide-devotional-for-young-adults/2022/08/full-session?lang=nor]) eller på YouTube (stream live eller on-demand  [https://www.youtube.com/c/churchofjesuschrist]).