Frankfurt am Main i Tyskland

Alle Kirkens ressurser for bedre livsførsel nå på ett europeiske nettsted

Et omfattende sett med ressurser for velferd og selvhjulpenhet i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, som er tilgjengelig for 40 europeiske land, finnes nå på et eget nettsted:

www.LifeHelpEurope.org

Finn alle Kirkens ressurser for velferd og selvhjulpenhet på få sekunder, på én egen nettside.
Finn alle Kirkens ressurser for velferd og selvhjulpenhet på få sekunder, på én egen nettside.

Fra denne siden kan Kirkens medlemmer og venner, med ett enkelt klikk, få tilgang til Kirkens ressurser – på sitt morsmål – og finne informasjon og opplæring om utdannelse, karriereutvikling, psykisk og følelsesmessig helse, humanitærtjeneste, starte et foretak, livsplanlegging, kriseberedskap og mye mer. 

Hvorfor er det nødvendig med et eget nettsted for alle disse ressursene?  “Det forenkler den tidligere vanskelige prosessen med å finne dem,” sier Ether Simoncini, områdeleder for Kirkens velferds- og selvhjulpenhet for Italia, Adriaterhavet nord og Eurasia.

Kirken, sier han, har utviklet og foredlet disse ressursene gjennom flere tiår. Mange er utviklet uavhengig av hverandre, av forskjellige avdelinger i Kirken. De finnes på flere nettsteder.  Legg så til de mange land og språk i Europa, og det å finne nøyaktig ressurs man trenger på sitt eget språk, vil være komplisert og frustrerende.  “Like fort som vi lærte (folk) hvor de kunne finne dem, var det glemt,” sier Simoncini smilende.

Noen av ressursene som er tilgjengelige på koblingen til hvert land på www.LifeHelpEurope.org.
Noen av ressursene som er tilgjengelige på koblingen til hvert land på www.LifeHelpEurope.org.

Velferds- og selvhjulpenhetsavdelingen for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige får nå informasjonen ut på www.LifeHelpEurope.org.  “Vi gir opplæring til ledere, det er med i underskriften på e-postmeldingene våre og en app-kode på visittkort – men vi må fortsatt gjøre mer,” sier Simoncini med entusiasme.

“Hjelp i livets utfordringer” er et begrep som brukes av Kirken for å omfatte alle fordelene som ressursene for velferd og selvhjulpenhet tilbyr.  Simoncini bemerker: “Så Internett-adressen passer perfekt.”