Budskap fra områdets lederskap

Angrep og motstrategier

Min tro på Jesus Kristus er grunnvollen i mitt liv. Det er mitt største ønske at jeg og min familie skal bli gjenforenet med ham og min himmelske Fader en dag.

Formålet med Jesu Kristi Kirke er å innby alle til å komme til Kristus og ta del i frelse gjennom ham. Men i vår moderne verden er det ikke lett å styrke vår tro på Frelseren. President Russell M. Nelson underviste: “Motstanderen øker sine angrep på troen og på oss og våre familier i akselererende fart. For å overleve åndelig trenger vi motstrategier og proaktive planer.”1

En av de motstrategier Herren ga oss gjennom sin profet, er “en hjemme-sentrert kirke, støttet av det som finner sted i våre bygninger i grener, menigheter og staver.”2 Daglig skriftstudium som støttes av studieveiledningen til “Kom, følg med meg”, vil være avgjørende når vi gjør vårt hjem til et “troens tilfluktssted.”3

Men har studium av Skriftene virkelig kraft til å gjøre det?

For noen år siden måtte jeg håndtere et vanskelig problem. Det ble klart for meg at jeg måtte komme til et høyere åndelig nivå for å takle denne utfordringen. Derfor ba jeg for å finne ut hva jeg måtte gjøre for å utvikle mer åndelig styrke. Som svar på mine bønner, fikk jeg tilskyndelsen om å studere Mormons bok flittigere enn noen gang før. Jeg hadde lest Mormons bok mange ganger før, men jeg gikk inn for å studere den mer intenst og bønnfylt enn noensinne. Som følge av dette kunne jeg føle at min åndelighet økte hver dag, at min tro på Jesus Kristus ble styrket og jeg fikk styrke til å håndtere mitt problem.

 

Eldste Helmut D. Wondra

Skriftene utstråler virkelig en åndelig kraft som vi så presserende trenger i vår tid. I Skriftene finner vi svar på livets viktigste spørsmål. Når vi studerer Skriftene daglig som familie eller som venner og deler våre tanker og erfaringer med hverandre, styrker vi vår forbindelse med hverandre og vår himmelske Fader.

Hvem kunne ha forestilt seg da “Kom, følg med meg” ble introdusert, og president Nelson fortalte oss at det var på tide å “ombygge ditt hjem til et senter for læring i evangeliet”,4 at vi noen måneder senere ville oppleve at vår mulighet til å gå i kirken for å få åndelig næring ble svært begrenset? Vi kan bare være takknemlige til Herren for at han forberedte oss i tide til denne perioden!

Min familie og jeg føler oss personlig svært velsignet ved “Kom, følg med meg”. Med våre travle timeplaner og mange interesser og ansvarsoppgaver, er det ikke alltid lett for oss å finne den tid og fred vi trenger til å lese og studere Skriftene sammen hver dag. Vi måtte prioritere dette for å få det til å fungere. Ikke hver gang vi studerer evangeliet som familie, opplever vi en åndelig utgytelse, men vårt daglige studium av Skriftene hjelper oss å bli bedre kjent med Frelseren, innby hans Ånd inn i vårt hjem og redusere djevelens innflytelse i vår familie.

Jeg snakket med flere familier og spurte dem om deres erfaringer med “Kom, følg med meg”. Det var interessant å se at hver familie måtte finne sin egen måte når det gjaldt å studere Skriftene sammen og hvordan de kunne bruke “Kom, følg med meg” som veiledning. Men hver familie som ba om åpenbaring om den beste måten å gjøre det på, kunne oppleve velsignelsen som er forbundet med den.

Måtte vår daglige innsats for å studere Skriftene hjelpe oss å bli virkelig omvendt, bli bedre kjent med Kristus og bli mer som ham.

Noter

1. Russell M. Nelson, “Innledende kommentarer”, Liahona, november 2018

2. Russell M. Nelson, “Innledende kommentarer”, Liahona, november 2018

3. Russell M. Nelson, “Bli eksemplariske siste dagers hellige”, Liahona, november 2018

4. Russell M. Nelson, “Bli eksemplariske siste dagers hellige”, Liahona, november 2018