Budskap fra områdepresidentskapet

Barn og ungdoms utviklingsprogram – en dyrebar mulighet

For å hjelpe dem å finne en mer fokusert måte å få kontakt med Frelseren på, har Kirken sørget for det nye programmet ‘Barn og ungdom’.

Eldste Massimo De Feo, Italia
Eldste Massimo De Feo, Italia Førsterådgiver, områdepresidentskapet i Europa

I et samfunn som er i ferd med å miste kontakten med realiteten i Jesu Kristi guddommelige misjon, blir det stadig mer avgjørende å finne måter å gjenopprette forbindelsen til Herren på, for å etablere et personlig forhold til ham og leve et mer tilfredsstillende og lykkeligere liv.

Mens mange medlemmer av Kirken har valgt å følge ham for lenge siden og holde sin tro intakt, til tross for livets utfordringer, strever andre fremdeles med å skape en virkelig, åndelig forbindelse med Frelseren, og opplever at sine utfordringer i livet er mer overveldende.

Forskning viser at det er en generell nedgang i religiøs interesse for tiden, og den oppvoksende generasjon synes å streve mer enn noensinne for å finne en rolle, en identitet og glede i et kirkesamfunn. Dette gjelder også for mange av våre barn og ungdommer i den gjenopprettede kirke, som når et punkt i sin personlige vekst der de må bestemme seg for om de skal bli ‘handle som de vil eller bli ‘ påvirket’ av verdens sterke vinder og innflytelser. 1

For å hjelpe dem å finne en mer fokusert måte å få kontakt med Frelseren på, har Kirken sørget for det nye programmet ‘Barn og ungdom’.

Dette initiativet er et svar på behovene til alle ungdommer i Kirken, men det kan tilpasses til medlemmer og familier overalt, og det finnes ikke ‘én riktig måte’ å innarbeide det.

Ettersom kulturer og omstendigheter er svært forskjellige over hele verden og i vårt område, er initiativet en prinsippbasert innsats snarere enn et standardisert program.

Formålet er alltid det samme: ‘Å hjelpe den enkelte – også barn og ungdom – å ha fremgang på paktens sti og gå livets utfordringer i møte med styrket tro på Jesus Kristus, gjennom hans forsonings kraft.’

Barn og ungdoms utviklingsprogram

President Nelson sa: “Du vil trenge å søke personlig åpenbaring. Du vil trenge å velge selv hvordan du skal handle ifølge åpenbaringen. Noen ganger kan Ånden tilskynde deg til å gjøre ting som er vanskelig. Jeg tror du kan klare utfordringen. Du kan gjøre vanskelige ting.” 2

Når dere søker personlig åpenbaring for å få vite hvordan dere kan anvende det nye programmet Barn og ungdom i familien og enheten, innbyr jeg alle foreldre, ungdom og ledere i området Europa til å tilnærme seg dette som en mulighet, og i mindre grad som et program. Disse forente anstrengelsene vil bringe guddommelige velsignelser til oss alle når vi samle[r] alt til ett i Kristus. 3

La meg derfor bare dele tre oppfordringer i deres konkrete roller i dette hellige initiativet:

For det første – Jeg oppfordrer alle foreldre til Herrens oppvoksende generasjon til å se denne guddommelige innsatsen som en mulighet til å velsigne deres barn, når dere hjelper dem å finne sin Frelser tidlig i sitt liv, med deres kjærlighet og oppriktige omsorg. Den kjærlige innflytelse dere som foreldre har, vil åpne barnas hjerte og hjelpe dem å finne Frelseren. Å lede på veien og vise dem veien til Herren vil være avgjørende når de prøver å høre ham og til sist finne ham.

For det annet – Jeg oppfordrer alle ledere til å se denne guddommelige innsatsen som en mulighet til å yte omsorgstjeneste til de unge som Herren har tildelt dere åndelig. Når dere betjener dem i deres kall, vil dere gi dem sikrere kunnskap om hvordan de kan finne sin Frelser. Med deres kunnskap og vennlighet, når dere vitner om edle prinsipper i evangeliet som dere vet er sanne, vil dere hjelpe dem å vite hvordan de kan finne Ham.

For det tredje – Jeg oppfordrer all ungdom i området Europa til å se denne guddommelige innsatsen som en mulighet til å vokse i deres personlige søken etter Frelseren.

Kjære ungdommer, jeg vitner om at hvis dere er oppriktige i deres ønske om å finne Frelseren, vil Han finne dere!, når dere følger rådene fra deres foreldre og ledere i Kirken for å ta de gode prinsippene i dette programmet i bruk.

Når dere etablerer verdige mål for deres åndelige, sosiale, intellektuelle og fysiske utvikling, vil dere vokse slik Herren gjorde i sin ungdom, og ved å følge i hans fotspor vil dere bli mer og mer lik ham, til dere finner ham.

Måtte Herren velsigne vår forente innsats for å hjelpe våre unge å finne Frelseren og leve et lykkeligere liv.


  1. – L&p 58:28; 2 Nephi 2:14, 16, 24
  2. – Barn og ungdom – Introduksjonsvideopresentasjon [sendt 29. sep. 2019]
  3. – Efeserbrevet 1:10