TIMELIG BEREDSKAP

Europe Area Map

“Men hvis dere er beredt, skal dere ikke frykte.” (L&p 38:30)

Beredskap for krisesituasjoner eller vanskelige situasjoner kan hjelpe oss å holde oss trygge og føle oss tryggere. I tillegg bidrar beredskap til å dekke våre egne behov, familiens behov og andres behov når en katastrofe eller uventet hendelse inntreffer. Bruk resursene som står oppført nedenfor, for å starte eller fortsette på din plan for å bli timelig forberedt.

Biskop W. Christopher Waddell: ‘Det var brød’