Bibelen

Vi elsker og holder Bibelen i ære. Bibelen er Guds ord. Den identifiseres alltid først i vår kanon, våre “standardverker”.

Bibelen

Hva er Den hellige bibel?

I bokstavelig forstand inneholder Bibelen på sine sider Kristi omvendende, helbredende ånd, som har forandret menneskers hjerter i århundrer, ledet dem til å be, til å velge riktig vei og søke for å finne sin Frelser.

Den hellige bibel har et godt navn.

Den er hellig fordi den lærer oss sannhet, hellig fordi den varmer oss med sin ånd, hellig fordi den lærer oss å kjenne Gud og forstå hans handlemåte med menneskene, og hellig fordi gjennom hele boken vitner den om Herren Jesus Kristus.

Siste-dagers-hellige tror på en åpen kanon med hellig skrift, som innebærer at det finnes andre hellige skrifter i tillegg til Bibelen (slik som Mormons bok), og at Gud fortsetter å åpenbare sitt ord gjennom levende profeter. Et argument som ofte fremsettes, er at å være en kristen innebærer å bifalle prinsippet om sola scriptura, eller at Bibelen alene er tilstrekkelig. Men å hevde at Bibelen er Guds endelige ord – mer konkret; Guds endelige, skrevne ord – er å hevde mer om Bibelen enn det den selv gjør. Ikke på noe sted erklærer Bibelen at all åpenbaring fra Gud skulle samles i ett bind for alltid å være lukket og at ingen annen åpenbart skrift skulle kunne mottas.


Les Bibelen (tilgjengelig kun på engelsk)


“Jeg bærer høytidelig vitnesbyrd om at vi tror fullt og fast på Herren Jesus Kristus og på hans åpenbarte ord i Den hellige bibel. Vi ikke bare tror på Bibelen, vi streber etter å følge dens forskrifter og undervise i dens budskap.”

– M. Russell Ballard (Liahona, mai 2007, s. 82.)