Budskap fra områdets lederskap

Bli kjent med vår Frelser Jesus Kristus

Lær mer om prinsippene som hjelper deg å bli bedre kjent med Jesus Kristus.

Jesus Kristus helbreder en mann
Eldste Tarmo Lepp
Eldste Tarmo Lepp, Estland Områdesytti, området Europa nord

Misjonærer fortalte meg om Jesus Kristus, hans liv og hans lære da jeg var ung mann. Nå som jeg har vært medlem av Kirken i 30 år, spør jeg meg noen ganger om jeg virkelig kjenner min Frelser Jesus Kristus. Svaret er, ja, jeg kjenner ham, og det gjør du også. 

Men, slik som mennesker som vi ikke har vært i kontakt med på lenge blir fremmede for oss, kan også vår Frelser bli en fremmed for oss. Å bli kjent med ham og kjenne ham er en kontinuerlig prosess. Jeg ønsker å dele med dere noen av handlingene som har hjulpet meg å bli bedre kjent med Kristus, og stadig bli bedre kjent med ham.

Bønn

“Tro mot pakten” lærer oss om bønn: “Din himmelske Fader elsker deg og kjenner dine behov, og han ønsker at du skal kommunisere med ham gjennom bønn … Når du gjør det til en vane å komme til Gud i bønn, vil du lære ham å kjenne og komme enda nærmere ham. Dine ønsker vil bli mer i harmoni med hans. Du vil bli i stand til å sikre deg selv og andre velsignelser som han ønsker å gi, om du bare ber om dem i tro” (1).

Da jeg begynte å be, kom jeg nærmere min himmelske Fader og hans Sønn. Regelmessig bønn bidrar til å opprettholde dette nære forholdet. Jeg er takknemlig for bønnens kraft.

Skriftstudium

Ungdommer som leser i skriftene

Mormons bok bruker følgende ord for å beskrive Mosiahs sønner: “Og de hadde vokst seg sterke i kunnskap om sannheten, for de var menn med en sunn forståelse, og de hadde gransket Skriftene flittig så de kunne kjenne Guds ord.” (2). Daglig skriftstudium hjelper oss å være mottagelige for Den hellige ånds hvisken. Den styrker vår tro, hjelper oss å motstå fristelser og hjelper oss å lære å kjenne vår himmelske Fader og hans elskede Sønn.

Tjeneste

Å lese i Skriftene hjelper oss å bli kjent med Frelseren. Imidlertid er det ikke nok bare å kjenne ham, vi må også bli som ham. For å bli som Frelseren må du handle. Ved å tjene andre er vi Kristi medtjenere.

Da jeg var et ungt medlem av Kirken, var det vanskelige tider i mitt hjemland, og mange strevde økonomisk. Noen ganger tok jeg med mat til medlemmene i grenen vår og forlot anonymt posen ved døren. Jeg elsket å tenke på at når de fant posen med maten, uten å vite hvem som hadde gitt den, ville de takke Gud og ikke meg.

En av mine favorittlignelser fra Skriftene er lignelsen om den barmhjertige samaritan. Samaritanen planla ingen gode gjerninger den dagen, men han så behovet og handlet. Jesus sa til en lovkyndig på slutten av denne beretningen: “Gå du bort og gjør likeså” (3). Dette budskapet fra Jesus er også rettet til oss. Ved å hjelpe andre vil vi være i stand til å føle slik Jesus følte da han tjente andre.


En av mine favorittlignelser fra Skriftene er lignelsen om den barmhjertige samaritan. Samaritanen planla ingen gode gjerninger den dagen, men han så behovet og handlet


Pakter

Pakter inngås mellom to eller flere parter. Når vi inngår pakter i Kirken, er vi en av partene, og den andre parten er Gud. Vår første pakt er dåpens pakt, og ved å inngå denne pakten lovet vi å påta oss Jesu Kristi navn. På søndager deltar vi på nadverdsmøtet for å fornye vår dåpspakt. I templene inngår vi pakter som vil være gjeldende også etter at vi har forlatt denne verden.

Dåp

President Nelson sa at vi “[øker] Frelserens kraft i vårt liv når vi inngår hellige pakter og holder disse paktene med nøyaktighet. Våre pakter binder oss til ham og gir oss guddommelig kraft.” (4). For å hjelpe andre å øke Frelserens kraft i vårt liv, kan vi oppmuntre og hjelpe dem til å motta guddommelige ordinanser og pakter.

Vitne om Jesus Kristus

Vårt personlige vitnesbyrd begynner vanligvis ved en annens vitnesbyrd. Søsteren min bar vitnesbyrd for meg etter at hun var døpt. Jeg følte et ønske om å høre mer om det søsteren min hadde vitnet om. Så kom misjonærene og vitnet om Jesus Kristus, hans evangelium og den gjenopprettede kirke. Det var så mektig at det forandret livet mitt fullstendig. På et øyeblikk hadde en ateist blitt en troende, som ønsket å følge Kristi læresetninger og eksempel.

På samme måte kan vårt vitnesbyrd forandre en annens liv. På grunn av vårt vitnesbyrd kan noen bli kjent med Kristus, som de ikke kjente før.

Jeg vitner for dere om at jeg vet at vi har en kjærlig himmelsk Fader. Jeg vet at hans Sønn, Jesus Kristus, forløste oss fra synd. Jeg lover dere at når dere ber, studerer Skriftene, tjener andre, inngår pakter med Herren og vitner om ham, vil dere bli enda bedre kjent med deres Frelser Jesus Kristus.

1.    Tro mot pakten – Bønn
2.    Alma 17:2
3.    Lukas 10:37
4.    President Russell M. Nelson, “Vi kan bringe Jesu Kristi kraft inn i vårt liv”, Liahona, mai 2017