Brigham Young: Profet og lærer

Lær mer om en av Guds profeter i de siste dager

Profeten Brigham Young var snekker av yrke, og var kjent som byggherre. Han ledet oppføringen av mange bygninger, blant annet Tabernaklet i Salt Lake City.
Profeten Brigham Young var snekker av yrke, og var kjent som byggherre. Han ledet oppføringen av mange bygninger, blant annet Tabernaklet i Salt Lake City.

Brigham Young var Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges andre profet og president. Brigham ledet Kirken etter at Joseph Smith døde, og etterfulgte Joseph som profet i 1847. Han var kjent som en dristig leder, og ledet vandringen vestover for mellom 60 000 og 70 000 mormonpionerer gjennom den ulendte amerikanske villmarken til Saltsjødalen.[i]

Brigham Youngs tidlige liv

“Bror Brigham”, som Kirkens medlemmer ofte kalte Brigham Young, ble født til John Young og Abigail Howe i Whittingham, Vermont 1. juni 1801. Brighams mor døde da han var bare 14 år gammel.[ii] Han ble deretter oppfostret av sin far, en streng mann.[iii] Gjennom mye av Brighams ungdom strevde familien Young med å skaffe seg et magert levebrød ved den primitive amerikanske koloniseringsgrensen. Brigham sa senere: “Jeg arbeidet i skogen med å hugge trær og kjøre oksespann, sommer som vinter, dårlig kledd og med så lite mat at magen verket.”[iv]

Brigham begynte å lære seg tømrerfaget etter at moren døde.[v] Brighams far giftet seg på nytt i 1817, og samtidig begynte Brigham å oppleve nye friheter og muligheter da han fikk lærlingeplass. Da han var 18 år gammel, åpnet Brigham et fremgangsrikt snekkerforetak i den nordlige delen av delstaten New York. I 1823 møtte den unge snekkeren Miriam Works, som han giftet seg med et år senere.[vi]

Brigham Youngs omvendelse til evangeliet

Brigham og Miriam flyttet til Oswego i New York, og sluttet seg til Metodistkirken.[vii] De følte imidlertid en lengsel etter noe mer, og fortsatte å søke etter religiøs sannhet.[viii] Brigham hørte første gang om Mormons bok etter at profeten Joseph Smiths bror Samuel ga Brighams bror Phineas et eksemplar av boken i 1830.[ix]

Flere medlemmer av familien Young godtok raskt Mormons bok som Guds ord, men Brighams omvendelse kom mer gradvis.[x] Brigham sa senere om sin omvendelse: “Jeg gransket saken flittig i to år før jeg bestemte meg for å ta imot denne boken. Jeg visste at den var sann, like godt som jeg visste at jeg kunne se med mine øyne eller føle med fingrene… Hadde det ikke vært slik, ville jeg aldri ha tatt imot den til denne dag.”[xi] I 1832 ble Brigham Young døpt inn i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige.[xii]

Miriam sluttet seg også til Kirken i 1832, men døde kort tid senere, slik at Brigham ble alene om omsorgen for deres to små døtre. Brigham giftet seg igjen, denne gangen med en annen konvertitt som het Mary Ann Angell.[xiii] Senere praktiserte Brigham flergifte, eller polygami. Denne praksisen, hvor én mann er gift med mer enn én kvinne, ble fulgt av tidlige medlemmer av Kirken, men er nå strengt forbudt av Kirken og har ikke blitt praktisert av Kirkens medlemmer på over 100 år.[xiv]

Etter sin omvendelse til evangeliet ble Brigham en entusiastisk misjonær og støttespiller for den unge Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Noen år senere, i 1835, ble han ordinert som medlem av De tolv apostlers quorum, et ledende råd i Kirken. Fra 1839 til 1841 var så Brigham misjonær i Storbritannia, hvor han bidro til å bringe mellom 7000 og 8000 mennesker inn i Kirken.[xv]

Brigham Youngs lederskap og arv

Brigham Young ble president for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige i 1847.[xvi] På begynnelsen og midten av 1840-tallet, ikke lenge før Brigham ble Kirkens president, hadde Kirkens medlemmer vært utsatt for intens religionsforfølgelse i Illinois.[xvii] Kirkens medlemmer søkte tilflukt ca 2000 km unna i Utah, en ubebodd del av den amerikanske Vesten.[xviii] Brigham ble Kirkens president i denne perioden med folkevandring vestover, og førte tilsyn med titusener av siste-dagers-helliges reise gjennom flere tiår. Han er en av de største kolonisatorene i amerikansk historie, og ledet bosettingen av nesten 400 lokalsamfunn i den amerikanske Vesten.[xix] På grunn av dette blir “[han] noen ganger kalt for den amerikanske Moses”.[xx]

Brigham Young var Utahs første guvernør. Han utviklet også bedrifter og næringer som hjalp Utah å bli velstående. Brigham hadde stor tro på fordelene med ny teknologi, og ønsket både telegrafen og jernbanen velkommen til Utah.[xxi] Til tross for Brighams begrensede formelle utdannelse, var han en forkjemper for utdannelse for både menn og kvinner, og bidro til å grunnlegge en rekke skoler, hvorav to senere ble universiteter som fortsatt blomstrer i dag.[xxii]

Brigham Young var også en kjent byggherre som ledet oppføringen av forskjellige bygninger, blant annet to siste-dagers-hellige templer i Utah og Tabernaklet i Salt Lake City.[xxiii] Tabernaklet, som i dag er det berømte Mormon Tabernacle Choirs hjemmebase, ble bygget med dets karakteristiske hvelvede form etter anmodning fra Brigham Young.[xxiv] Brigham ba byggmesterne om å bygge tabernaklet, som skulle brukes til religiøse møter, uten pilarer eller stolper for å holde oppe taket, fordi han ønsket at forsamlingen skulle ha fri sikt.[xxv] Tabernaklet, som siden har blitt ombygget og renovert, brukes den dag i dag til sammenkomster og musikalske forestillinger.

Lær mer

Siste-dagers-hellige både før og nå anser Brigham Young for å være en Guds profet. For å lære mer om Guds profeter på jorden i dag, kan du gå inn på komtilkristus.no.


[i] Se “Brigham Young: An American Moses,”.

[ii] Se Læresetninger fra Kirkens presidenter – Brigham Young [1997], vii, 1.

[iii] Eugene England, “Young Brigham,” New Era, sep. 1977, 15–16.

[iv] I England, “Young Brigham,” 16.

[v] Se Læresetninger – Brigham Young, vii.

[vi] Se England, “Young Brigham,” 17.

[vii] Se Encyclopedia of Mormonism (1992), “Young, Brigham,” 1602.

[viii] Se England, “Young Brigham,” 18.

[ix] Encyclopedia of Mormonism, “Young, Brigham,” 1602.

[x]  Leonard J. Arrington and JoAnn Jolley, “The Faithful Young Family,” Ensign, aug. 1980, 55.

[xi] “A Discourse,” Deseret News Weekly, Oct. 2, 1852, 96, in “Brigham Young: An American Moses,”.

[xii] Se Encyclopedia of Mormonism, “Young, Brigham,” 1602.

[xiii] Se Encyclopedia of Mormonism, “Young, Brigham,” 1602–3.

[xiv] Se “Brigham Young,” newsroom.churchofjesuschrist.org.

[xv] Se Encyclopedia of Mormonism, “Young, Brigham,” 1602, 1603, 1604.

[xvi] Se Kirkens presidenter (Kirkens skoleverks håndbok, 2013), 21.

[xvii]  Se Lære og pakter, elevhåndbok, 2. utg. (Kirkens skoleverks håndbok, 2001), 315.

[xviii] Se “Great Salt Lake: Valley Emigration Square,” history.churchofjesuschrist.org.

[xix] Se Encyclopedia of Mormonism, “Young, Brigham,” 1607.

[xx] “Brigham Young,” newsroom.churchofjesuschrist.org.

[xxi] Se “Brigham Young,” newsroom.churchofjesuschrist.org.

[xxii] Se Encyclopedia of Mormonism, “Young, Brigham,” 1608.

[xxiii] Se filmen “Ministry of Brigham Young: The Master Builder,” som er tilgjengelig på churchofjesuschrist.org.

[xxiv] Se “History of the Tabernacle,” newsroom.churchofjesuschrist.org.

[xxv] Se “The Salt Lake Tabernacle and Other Historic Civil Engineering Landmarks,” thetabernaclechoir.org.