BYU kvinnekonferanse 2021

BYU kvinnekonferansens slagord

45 års jubileum

BYU sin kvinnekonferanse som blir arrangert i samarbeid med hjelpeforeningen i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige blir arrangert for 45 gang. Dette er en av de største samlingene for kvinner i kirken og vil være tilgjengelig gratis digitalt på kirkens nettsider.

Eldste og Søster Rasband

Temaet for konferansen i 2021 er 'Jeg er et guds barn. Hans løfter er sikre'. I løpet av konferansen vil Eldste og Søster Rasband komme med et budskap. Konferansen inviterer menn og kvinner over 16 år til å delta.

Hvordan kan du se konferansen

Konferansen har møter 29. april kl. 18.00 og 22.00 og 30. april kl. 18.00. Du kan finne mer informasjon om arrangementet på https://newsroom.churchofjesuschrist.org/event/2021-byu-women-s-conference og du kan finne livesendingene på https://www.churchofjesuschrist.org/broadcasts?lang=eng&cid=rdb_v_broadcasts_eng&video=78597422859626500340&mode=watch.