#LYSforVERDEN

Dag 1 - Jesus lettet andres byrder, og det samme kan du gjøre

For intet har dere fått det, for intet skal dere gi det.

Matteus 10:8

I julen blir vi minnet om at Jesus Kristus er verdens lys. I år har vi en strålende anledning til å dele dette lyset ved å bestemme oss for å g jøre ting som Jesus Kristus g jorde. Hver dag frem til jul vil vi sette fokus på Kristus-lignende adferd og gi forslag til måter vi kan etterligne hans eksempel på. 

  • Be vår himmelske Fader om hjelp slik at du kan bli mer oppmerksom på dem rundt deg som trenger hjelp til å bære sine byrder.

  • Meld deg frivillig til å hjelpe en venn å flytte.

  • Lær mer om mennesker som går gjennom en prosess med å overvinne avhengighet.

  • Les Matteus 11:28-30 og diskuter med andre hvordan Frelseren kan hjelpe oss gjennom livets mest vanskelige utfordringer.

  • Snør det ute? Ta frem snøskuffen og måk innkjørselen til en eldre nabo.

  • Del på sosiale medier en erfaring der bønn hjalp deg å bære en byrde.

  • Kjenner du en som er omsorgsperson for en eldre eller funksjonshemmet voksen? Tilbring litt tid sammen med denne omsorgspersonen. Spør om det er noen ærender du kan gjøre for ham eller henne.

  • Elever: Tilby å bære noens ryggsekk for dem. Prøv å tenke på noen som virkelig kunne trenge litt vennlighet.


På 24 måter. I 24 dager.

Klikk her for å laste ned julekalenderen