#LysForVerden

  Jesus underviste andre, og det samme kan du gjøre

  Dere skal komme sammen ofte.

  3 Nephi 18:22

  I julen blir vi minnet om at Jesus Kristus er verdens lys. I år har vi en strålende anledning til å dele dette lyset ved å bestemme oss for å g jøre ting som Jesus Kristus g jorde. Hver dag frem til jul vil vi sette fokus på Kristus-lignende adferd og gi forslag til måter vi kan etterligne hans eksempel på. 

  • Del din favoritt-læresetning eller -fortelling om Jesus på sosiale medier.

  • Del noe du lærte fra dine foreldre eller besteforeldre.

  • Undervis et familiemedlem eller en venn om noe du nylig lærte fra Skriftene.

  • Inviter venner hjem til deg på familiens hjemmeaften.

  • Meld deg for å gi andre informasjon om ditt yrke på en karrieredag på skolen.

  • Meld deg frivillig til å hjelpe til med å trene et idrettslag for ungdom.

  • Se et nettkurs for å lære en ny ferdighet som kan komme andre til nytte.


  På 24 måter. I 24 dager.

  Klikk her for å laste ned julekalenderen