#LysForVerden

  Jesus tilba gjennom sang, og det samme kan du gjøre

  Gled og fryd dere.

  Matteus 5:12

  I julen blir vi minnet om at Jesus Kristus er verdens lys. I år har vi en strålende anledning til å dele dette lyset ved å bestemme oss for å g jøre ting som Jesus Kristus g jorde. Hver dag frem til jul vil vi sette fokus på Kristus-lignende adferd og gi forslag til måter vi kan etterligne hans eksempel på. 

  • Inviter en venn til gudstjeneste på første juledag for å synge salmer og tilbe Gud.

  • Del din favoritt-fremføring av en julesalme på sosiale medier.

  • Lytt til julesalmer én hel dag.

  • Del noen julesanger gjennom videosamtale.

  • Lær en ny julesalme.

  • Sett opp en spilleliste over julesanger og del den.

  • Ta med et musikkprogram i dine festligheter på julaften.

  • Syng julesanger for enker, enkemenn og ensomme i nabolaget eller i menigheten.


  På 24 måter. I 24 dager.

  Klikk her for å laste ned julekalenderen