#LysForVerden

  Jesus så potensialet i andre, og det samme kan du gjøre

  Salige er de barmhjertige.

  Matteus 5:7

  I julen blir vi minnet om at Jesus Kristus er verdens lys. I år har vi en strålende anledning til å dele dette lyset ved å bestemme oss for å g jøre ting som Jesus Kristus g jorde. Hver dag frem til jul vil vi sette fokus på Kristus-lignende adferd og gi forslag til måter vi kan etterligne hans eksempel på. 

  • Vær en mentor/veileder for noen.

  • Ta med et barn på jobben og la dem gjøre en liten del av jobben din.

  • Gi et bidrag til et stipend på din lokale videregående skole.

  • Hei på noen! Delta på et stevne (idrett, kultur, osv.) for å støtte noen du kjenner.

  • Hjelp et barn å lære å sette seg mål.

  • Bidra med dine ferdigheter i en klasse for voksne der du bor.


  På 24 måter. I 24 dager.

  Klikk her for å laste ned julekalenderen