#LysForVerden

  Jesus helbredet de syke, og det samme kan du gjøre

  Jeg var syk, og dere så til meg.

  Matteus 25:36

  I julen blir vi minnet om at Jesus Kristus er verdens lys. I år har vi en strålende anledning til å dele dette lyset ved å bestemme oss for å g jøre ting som Jesus Kristus g jorde. Hver dag frem til jul vil vi sette fokus på Kristus-lignende adferd og gi forslag til måter vi kan etterligne hans eksempel på.  

  • Bestem deg for å be daglig for dine kjære som er syke eller som lider.

  • Ta et HLR/livredningskurs.

  • Meld deg frivillig ved et lokalt sykehus eller et pleiehjem.

  • Lær om hvordan du eller en av dine kjære som er syk kunne ha nytte av en velsignelse.

  • Gi bort en leke til et sykehus for syke barn.

  • Lær om forskjellige måter du kan gi bort håret ditt til mennesker som har kreft på.

  • Besøk en som er syk eller som lider.

  • Be til Gud om muligheter for å hjelpe de syke.


  På 24 måter. I 24 dager.

  Klikk her for å laste ned julekalenderen