Avslutningshøytidelighet for Seminar lørdag 10. juni 2023 i Drammen

Av Kittel Heistø Kittelsen

Seminarelever og lærere
Ungdommer, lærere og ledere som var samlet i Drammen i forbindelse med avslutningshøytideligheten

'Dere er verdens lys'

Over hele verden står over 400.000 ungdom i alderen 13-18 år tidlig opp de fleste ukedager for å lære mer om Jesus Kristus og Hans evangelium. De deltar i et studieprogram som kalles Seminar. Teksten er de hellige skrifter. Årets kurs er Det nye testamente. (Neste år blir det Mormons bok: Et annet testamente om Jesus Kristus; deretter Lære og pakter og så Det gamle testamente.)

I Norge var det 73 ungdom som deltok i Seminarprogrammet skoleåret 2022-23. Av disse var det 14 avgangselever denne våren. Disse kvalifiserte til å motta Vitnemål i Seminar. Det innebærer at de har fullført alle fire år, eller åtte semestre, med Seminar, inkl. minst 75% tilstedeværelse i klassene, flere leseoppdrag i De hellige skrifter, og de har bestått åtte læringsvurderinger. I tillegg må kandidater til Vitnemål bekrefte for sin lokale kirkeleder at de er forpliktet til å etterleve evangeliets normer” (Generell håndbok: Tjeneste i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige [2020], 15.1.5). De er med andre ord ikke bare ordets hørere, men også dets gjørere (se Jakobs brev 1:22). De er lys for verden! (se Matteus 5:14).

Det store fokuset i Seminar er å hjelpe ungdom «å gjøre sin omvendelse til Jesus Kristus og hans gjenopprettede evangelium dypere, kvalifisere seg til tempelets velsignelser og forberede seg selv, sin familie og andre til evig liv hos vår Fader i himmelen.» («Formålet med Seminar og Institutt») Seminar handler ikke bare om å få kunnskap om evangeliet og hva Jesus gjorde, men å lære å følge Jesu eksempel, lære Ham å kjenne og utvikle Hans egenskaper i sitt liv.

Elevene har lært å være verdens lys og jorden salt ved å holde budene og følge Jesus (se Matteus 5:14-16). De har lært at man kan vite at Jesu lære kommer fra Gud ved å etterleve den (se Johannes 7:17). De har lært at Jesus kom for å frelse oss, ikke fordømme oss (se Lukas 2:10-12 og Johannes 3:16). De har lært at de største budet er å elske Gud av hele sitt hjerte, makt, sinn og styrke, og at det andre er å elske sin neste som seg selv (se Matteus 22:36-39).

De har lært om nødvendigheten av å bli døpt og å hedre sin dåpspakt for å komme inn i himmelens rike (se Johannes 3:5), at nadverden hjelpe oss å alltid minnes det Jesus har gjort for oss (se Lukas 22:19-20) og at å kjenne vår himmelske Fader og Jesus Kristus er evig liv (se Johannes 17:3). De har lært at Jesus virkelig oppsto fra graven med em fysisk, udødelig kropp (se Lukas 24:36-39), og at hver av oss også vil oppstå på samme måte. De har lært om «rikets nøkler» (se Matteus 16:19) og at de er på jorden i dag, forvaltet av Kirkens nåværende, levende profet, President Russell M. Nelson.

Noen av seminarelevene som har fullført fireårsprogrammet i Seminar
Noen av ungdommene som i år var ferdig med alle fire årene i seminarprogrammet.

De øverste lederne for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige i Norge møtte med avgangselever og deres familier og andre Seminarelever til en avslutningshøytidelighet i Drammen møtehus, overført via møteteknologi til alle Kirkens menigheter og grener i Norge, slik at de som bor langt unna Drammen kunne følge møtet.

Ungdom stilte opp som både pianist og dirigent og sangere. Fire av avgangselevene talte. Vi fikk også høre fra en av Seminarlærerne og fra Patrick Waal, president for Kirken vest for Oslofjorden og rund kysten opp til Ålesund.

Vi fikk høre budskap om at Jesus Kristus kjenner og elsker hver av oss inngående og kan trøste og hjelpe oss i alle omstendigheter. En av ungdommene fortalte om hvordan han fant oppmuntring og trøst gjennom Seminar under pandemien.

Musikkinnslaget inkluderte det tankevekkende spørsmålet «Ville jeg ha vært den samme hvis jeg kunne se at min Frelser sto hos meg? En annen elev la vekt på at man lærer mer når man engasjerer seg mer og vitnet om at Kristus kan gi alle som kommer til Ham hvile. (se Matteus 11:28).

Stor takknemlighet ble uttrykt for alle Seminarlærere som gir av sin tid for å forberede og lede klassene i kjærlighet til Herren og elevene.

Til slutt talte President Waal om at Gud elsker hver og en av oss. Han oppfordret alle til å studere skriftene daglig, også i ferien. Han fortalte om hvordan et lite glipp gjorde at en fotballspiller ikke traff mål og det andre laget vant. «Små øyeblikk og avgjørelser vil være avgjørende også for din fremtid.»

Etter utdeling av Vitnemål ble det vartet opp med grillmat ute i det strålende sommerværet. En herlig dag for alle som var til stede.