Medlemmer og misjonærer i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige ønsker en apostel velkommen til Europa

Eldste Cook hilser på barn i Praha

FRANKFURT – Eldste Quentin L. Cook i De tolv apostlers quorum, som er det nest høyeste ledende organ i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, besøkte nylig Europa for å møte med og vise omsorg for lokale misjonærer, medlemmer og andre religiøse ledere.

Eldste Cook begynte sitt besøk i Paris den 16. oktober. På sitt Europa-besøk ble han ledsaget av vekselvis president Paul V. Johnson og Eldste Gary B. Sabin i områdepresidentskapet for Europa.

Etter Paris fortsatte Eldste Cook til Genève, Bucuresti, Budapest og Praha der han oppmuntret og underviste misjonærer (unge voksne medlemmer av Kirken som virker som frivillige i 18-24 måneder for å hjelpe og undervise andre om Jesus Kristus). [Sitat fra eldste Cook og en oppsummering av hva som ble sagt på misjonærmøtene]

Eldste Cook hadde under sitt besøk også anledning til å overvære konferanser for Kirkens medlemmer, samt kveldsandakter der han underviste mennesker i alle aldre. Eldste Johnson, president for området Europa, sa om opplevelsen: “Et besøk fra en Herrens apostel er en utrolig og spesiell opplevelse. Det er en anledning til å få mer konkrete råd for ditt land, ditt lokalsamfunn og din familie. Dette besøket kan styrke alle som var tilstede og alle som velger å følge de råd som ble gitt.”

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige har mer enn en halv million medlemmer i Europa og har vært her fra midt på 1800-tallet. Kirkens totale medlemstall er 16 millioner. Eldste Quentin L Cook har vært medlem av De tolv apostlers quorum siden 2007. Eldste Cook virket som frivillig misjonær i England fra 1960 til 1962.