Budskap fra Områdets lederskap

Én i Kristus – Vi bygger broer

Vår Frelser bygget broen som fører til liv og lykke. Gjennom ham finner vi håp, veiledning og evig liv. 

p2
Eldste Thomas Hänni, Spania Områdesytti

Nylig leste jeg en oppdiktet historie om to brødre som bodde på hver sin gård som grenset til hverandre og havnet i konflikt. Etter å ha delt maskiner, varer og land i flere tiår, falt samarbeidet i grus. Det begynte med en liten misforståelse som vokste til en stor krangel, sinne og uker med stillhet.

En morgen banket en snekker som var på utkikk etter noen dagers arbeid, på den eldre brorens dør. “Er det noe jeg kan hjelpe deg med?” spurte snekkeren med verktøykassen under armen.

Den eldre broren sa: “Ja! Se over bekken på den gården der. Den tilhører min yngre bror. I forrige uke gravde han et bredere vannløp, og endte med å skape en svært bred bekk mellom gårdene våre. Vær så snill og bygg noe til meg slik at vi ikke behøver å se hverandre fra den andre siden.”

Snekkeren sa: “Jeg tror jeg forstår situasjonen. Jeg kan hjelpe deg.” Dermed begynte snekkeren på jobben og brukte hele dagen på å måle, sage og snekre.

Ved solnedgang vendte den eldste broren tilbake til bekken idet snekkeren nettopp var ferdig med oppgaven. Broren kunne aldri ha forestilt seg det han så. Det var en bro som strakte seg fra den ene siden av bekken til den andre! Den var vakker! Til sin overraskelse krysset hans yngre bror broen for å møte ham med et stort smil og armene vidåpne for å omfavne ham.

“Du er veldig ydmyk og snill, min bror. Etter alt jeg har gjort og sagt til deg, viser du fortsatt at vårt forhold aldri kan bli ødelagt! Jeg er veldig lei meg for oppførselen min,” sa den yngre broren da han klemte ham.

De snudde seg og så snekkeren heise verktøykassen opp på skulderen sin. “Nei, vent! Bli noen dager. Jeg har mange andre prosjekter til deg,” sa den eldre broren.

Jedno v Kristovi – Budovanie mostov

“Jeg skulle gjerne ha blitt,” sa snekkeren, “men jeg har mange andre broer jeg må bygge!”

Vår Frelser bygget broen som fører til liv og lykke. Gjennom ham finner vi håp, veiledning og evig liv. Han er et eksempel på hvordan vi kan ta vare på andre med kjærlighet og av et oppriktig hjerte. Ved å akseptere hverandre med alle våre unike talenter, feil, forskjeller og vaner, vil vi åpne døren til Kristi innbydelse om å følge ham. De pakter vi inngår, symboliserer de broer og kryssende stier som forener oss med hverandre og med ham. La oss, sammen med ham, individuelt og kollektivt krysse alle elver og hindringer som skiller oss fra hverandre.

Uavhengig av hvor vi nå står, vår farge, kultur, interesser, yrke, sosial- og sivilstand, utdannelse eller seksuell orientering, er vi alle brødre og søstre. Vi tilhører og trenger hverandre. Han elsker oss alle. Vi er alle Guds barn, og hver og en av oss bestemte seg for å komme til denne jorden. Vi klarer det ikke alene. Vi kan være ett, til tross for våre forskjeller, og fordi vi er forskjellige, trenger vi hverandre!

“Hvis vi virkelig er den Herre Jesu Kristi sanne disipler, vil vi alltid vise kjærlighet og forståelse for enhver neste.”1

Alle vi som bestemte oss for å vandre på disippelens vei, sammen med vår oppvoksende generasjon og heltidsmisjonærene, følger denne læresetningen og følger vår profets innbydelse om å samle Israel og være ett i Kristus. “Israels innsamling er den største utfordringen, den største saken og det største arbeidet på jorden i dag.”2 Vi er spesielt takknemlige for våre unges energi, visjon og villighet til å legge skulderen til hjulet og bygge nye broer. Vi trenger alle mann på dekk og at alle armer løfter. Vi trenger hver eneste en.

Måtte vi alltid lytte når Kristus banker på og åpne døren. Måtte vi stole på ham og bygge broer som når, forener og helbreder alle Guds barn.

Det er så mye kraft når hjerter knyttes sammen3 i enighet og kjærlighet til hverandre. Dette er ett verk. Det er Guds verk. Det er så viktig at vi alle kommer sammen og arbeider i kjærlighet og enhet.4 Dette vitner jeg om i Jesu Kristi navn, Amen.


1 President Ballard, Læren om å inkludere vår neste GK 10/2001

2 President Russell M. Nelson, Verdensomspennende andakt for ungdom, 3. juni 2018

3 Mosiah 18:21

4 2021 Europe Rising Generation - Recommendations and Unity Model – Europe Area