Budskap fra områdepresidentskapet

En ny, åndelig begynnelse

Etter sin oppstandelse besøkte og underviste Frelseren sine apostler. I førti dager viste han seg for dem og underviste dem om Guds rike. For en vidunderlig tid de må ha hatt sammen. I løpet av de dagene fortalte han dem også at de ikke skulle forlate Jerusalem, men vente til de hadde blitt begavet med kraft fra det høye. Han hadde lovet dem at de snart skulle bli døpt med Den hellige ånd. Hvilke fremtidsutsikter han ga dem! De må virkelig ha sett frem til denne begivenheten som snart skulle finne sted.

Etter at Jesus hadde velsignet apostlene og tatt avskjed, vendte de tilbake til Jerusalem med stor glede, og tilbragte mye av ventetiden i tempelet. En fin måte å forberede seg åndelig til dåpen ved Den hellige ånd som ventet dem og påfølgende begivenheter.

Apostlene måtte bare vente til den jødiske takksigelsesfesten som ble kalt pinsefesten, som finner sted 50 dager etter påske. Mens de var samlet, kom det en lyd som en sterk vind som fylte huset. “Og det viste seg for dem tunger likesom av ild, som delte seg og satte seg på hver enkelt av dem.” Alle ble fylt med Den hellige ånd, og de begynte å tale i tunger.

Denne utgytelsen av Den hellige ånd var de første helliges åndelige begynnelse. Kort tid senere ble mange sjeler døpt, og mirakler ble utført av apostlene. De nye hellige levde i harmoni med hverandre, hjalp de trengende, og de dro ofte til tempelet.

Vi har mange ganger i den gjenopprettede kirkes historie sett utgytelse av Den hellige ånd, som har styrket de hellige. I den øverste enden av skalaen har mange medlemmer hatt fantastiske åndelige opplevelser i forbindelse med innvielse av templer. Den mest kjente og mest unike åndelige utgytelsen fant sted da Kirtland tempel ble innviet i 1836. Før denne innvielsen ble det ofret mye av medlemmene, som ga av sin tid og sine penger for å bidra til å bygge dette spesielle første tempelet, som fremdeles står i dag. De hellige ble også bedt om å forberede seg åndelig før innvielsen.

Jeg hadde gleden av å få oppleve innvielsen av København tempel i 2004. Før innvielsen var jeg – sammen med mange medlemmer – involvert i alt det praktiske i forbindelse med åpent hus for tusenvis av besøkende. Alle forberedelser og de oppbyggende opplevelsene med besøkende som var i tempelet før innvielsen, gjorde selve innvielsen til en spesiell begivenhet, som hadde innvirkning på medlemmene, og motiverte dem til å komme ofte til tempelet for å tjene og føle ånden.

Etter å ha opplevd å bli fylt med Den hellige ånd, er et vanlig utbytte ofte å få et ønske om å forplikte seg på nytt til å leve nærmere Herren. Det kan også føre med seg et sterkere engasjement og en sterkere motivasjon til å gjøre godt og hjelpe andre. Kanskje til og med sterkere kjærlighet og tålmodighet overfor andre.

Heldigvis er det ikke nødvendig å vente på store begivenheter som tempelinnvielse, besøk av en apostel, spesielle konferanser osv. før man føler Den hellige ånds nærvær eller utgytelse og føler seg fornyet. Min egen personlige erfaring er at jeg kan føle en ukentlig åndelig ny begynnelse under møter i kirken og når jeg tar del i nadverden, når jeg har hatt en uke med tid til skriftstudium – ofte sammen med håndboken Kom følg med meg – og tjeneste for andre.

Jeg er veldig heldig som bor i nærheten av et tempel, og å komme dit minner meg om hele hensikten med livet og setter ting i perspektiv. Jeg har kanskje ikke opplevelser som de hellige hadde under innvielsen i Kirtland, men den spesielle ånden som finnes i tempelet hjelper meg også å bli mer åndelig tilbøyelig til å føle Den hellige ånds nærvær – akkurat som de tidlige hellige før pinsedagen.

Eldste Bernskov