Er det sant? Er det snilt? Er det hjelpsomt?

  To kvinner diskuterer

  Er det sant? Er det snilt? Er det hjelpsomt?

   

  Når du kommer inn i klasserommet på videregående skole, er trykt tre spørsmål i stor skrift på veggen over vinduene. Spørsmålene innbyr elevene til en støttende, bærekraftig sosial atmosfære: Er det sant? Er det snilt? Er det hjelpsomt?

   

  Ved å stille disse direkte spørsmålene, fremmer læreren en effektiv norm for oppførsel ved å innby elevene til å omgås hverandre på en positiv måte. Læringsutbyttet blir derved styrket, når elevene overholder denne raske tre-delte testen på mellommenneskelig kommunikasjon: Er det sant? Er det snilt? Er det hjelpsomt?

   

  Denne prinsippfaste tilnærmingen som er utviklet i klasserommet, er en bærekraftig standard og modell for passende familieliv, arbeidsliv og omgang på sosiale medier. Vårt språk kan enten oppbygge og oppmuntre, eller det kan skade og fornærme.

   

  Kommunikasjon som ikke består denne enkle testen, kan skje på alle språk og på populære, sosiale teknologiplattformer. Et mislykket kommunikasjonsmønster vil i enhver situasjon bli ødeleggende og støtende. Støtende bilder, språk, fakter, memer, vitser, historier og sladder sendt som tekstmeldinger, e-post, nettsider og via telefonapplikasjoner er eksempler på ødeleggende og respektløse mellommenneskelige relasjoner.

   

  “Mobbing utgjør et folkehelseproblem, og av denne grunn må det løses umiddelbart gjennom forebygging, inngripen og terapi. Som foreldre, lærere og samfunnet som helhet, har vi et felles ansvar for å lytte til barna våre og beskytte dem, ved å gi informasjon, bevisstgjøre og styrke alle relevante aktører med riktig verktøy og kunnskap,” sa presidenten for European Antibullying Network, hr. Costas Yannopoulos.1

   

  Hovedtaleren på den 5. Internasjonale konferansen i European Antibullying Network, Peter Smith, professor emeritus i psykologi ved University of London og æresmedlem av EAN, viste regelmessigheten i kjønnsforskjeller i andelen mobbere og ofre. Hovedkonklusjonen til professor Smith er at mobbefenomenet påvirker gutter og piker like mye.2

   

  En terapeut ved familiekontoret i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, Matt Watson, sier at adferd kan kalles mobbing “når det innebærer skremsel og frykt eller at adferden fortsetter selv om en ber dem stoppe. Det tas ikke hensyn til offerets følelser.”3

   

  Vi må stoppe ødeleggende kommunikasjon for å unngå de skadelige konsekvensene. Eldste Dieter F. Uchtdorf i De tolv apostlers quorum i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige er kommentarstemmen i en virkningsfull 10-minutters video om oppdiktede personer. Den fanger opp aktuelle uønskede konsekvenser, i tillegg til en ung mann som endrer mening.4 Eldste Dieter F. Uchtdorfs oppfordring til oss, når det gjelder å hate, sladre, ignorere, latterliggjøre, bære nag eller ønske å skade – Slutt med det!

   

  “ Bærer du nag mot en annen? Farer du med sladder, selv om det du sier kan være sant? Holder du utenfor, skyver unna eller straffer andre på grunn av noe de har gjort? Misunner du i hemmelighet en annen? Ønsker du å skade noen? Hvis dere svarte ja på noen av disse spørsmålene, kan det være lurt å bruke prekenen på tre ord fra tidligere: Slutt med det! Det er nok hjertesorg og bedrøvelse i dette livet uten at vi gjør det verre med vår egen stahet, bitterhet og uvilje.”

   

  Eldste Uchtdorf fortsetter: “La oss være vennlige. La oss tilgi. La oss snakke fredelig med hverandre. La oss … gjøre det gode mot alle. … Slik at vi kan se andre slik vår himmelske Fader ser oss – som mangelfulle og ufullkomne dødelige som har potensial og verdi langt utover vår evne til å forestille oss. Fordi Gud elsker oss så høyt, må vi også elske og tilgi hverandre. Husk: Til syvende og sist er det de barmhjertige som finner barmhjertighet.”


  I livets klasserom er vårt forhold til andre mennesker det som teller mest. Husk å teste dine mellommenneskelige beskjeder på disse tre prinsipielle spørsmålene:

   

  Er det sant?

  Er det snilt?

  Er det hjelpsomt?

   

  1 5. internasjonale konferanse i European Antibullying Network (Det europeiske antimobbe-nettverk), European Antibullying Network nettside, nyheter, pressemelding

  2 IBID

  3 “Hvordan bekjempe mobbing”, Rebecca M. Taylor, Kirkens tidsskrifter.

  4 Gospel Media, Mobbing – slutt med det, Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige

  Tre menn diskuterer