“Familien – En erklæring til verden”

Finn ut hva medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige tror om ekteskap og familie

The Family: A Proclamation to the World
Siste dagers hellige tror at ekteskap og familie er en del av vår himmelske Faders plan for sine barn.

Familien – En erklæring til verden” er et dokument som erklærer hva Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige lærer om ekteskap, barn og familie (Liahona, nov. 2010, 129). Da Kirkens tidligere president Gordon B. Hinckley første gang leste familieerklæringen for over 20 år siden, var Kirkens medlemmer takknemlige for dens enkle og tydelige læresetninger om familien. Mer enn noensinne verdsetter medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige i dag familieerklæringen som en både dyptpløyende og sårt tiltrengt åpenbaring som erklærer Guds normer for ekteskap og familie i en verden i stadig forandring (se Bonnie L. Oscarson, “Familieerklæringens forsvarereLiahona, mai 2015, 14–15). Les videre for å lære mer om hva siste dagers hellige tror med hensyn til ekteskap og familie.

Hva underviser “Familien – En erklæring til verden”?

Familieerklæringen gir konkrete råd til ektemenn, hustruer, mødre og fedre. Den lærer oss at “ekteskap mellom en mann og en kvinne er innstiftet av Gud, og at familien står sentralt i Skaperens plan for hans barns evige fremtid” (“Familien”, 129). Den lærer oss også at før vi ble født, “kjente og tilba [vi Gud] som [vår] evige Fader”, og at Guds plan for sine barns utvikling krevde at vi måtte komme til jorden, få en fysisk kropp og være i stand til å vende tilbake for å bo sammen med ham og våre familier når vi dør (“Familien”, 129). Læresetningene i familieerklæringen har til hensikt å hjelpe alle familier – ikke bare siste dagers hellige-familier – å være lykkelige.

Hva tror egentlig medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige om ekteskap?

Siste dagers hellige tror at ekteskap mellom en mann og en kvinne er en grunnleggende del av Guds plan for sine barn. De tror også at ektemenn og hustruer “har et høytidelig ansvar for å elske og ha omsorg for hverandre” (“Familien”, 129). For siste dagers hellige kan “gode ekteskap og familier opprettes og opprettholdes når de bygger på prinsippene tro, bønn, omvendelse, tilgivelse, respekt, kjærlighet, medfølelse, arbeid og sunne aktiviteter” (“Familien”, 129). Siste dagers hellige tror at ektefeller skulle hjelpe hverandre som likeverdige partnere, og at de som ikke tar seg av sin familie, er utro eller mishandler sine barn eller sin ektefelle, må stå til ansvar overfor Gud for sine valg (se “Familien”, 129).

Hva tror egentlig medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige om barn og familie?

Siste dagers hellige tror på familieerklæringens lærdom at “barn har rett til å bli født innenfor ekteskapets bånd” (“Familien”, 129). De tror også at “barn er en gave fra Herren” (Salmene 127:3), eller med andre ord at barn er en velsignelse fra Herren. For siste dagers hellige er barneoppdragelse et hellig ansvar, og foreldre skulle “oppdra sine barn i kjærlighet og rettferdighet… dekke deres fysiske og åndelige behov… lære dem å elske og tjene hverandre [og] å overholde Guds bud og å være lovlydige borgere hvor de enn bor” (“Familien,” 129). Familieansvar er av største betydning for medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige.

Hvordan kan jeg lære mer om hva medlemmene av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige tror på?

Siste dagers hellige tror at familier ikke bare er en forpliktelse, men at de også er en stor velsignelse. Muligheten til å tilhøre en familie er et uttrykk for Guds kjærlighet til oss, og Gud har gitt oss familier “for å hjelpe oss å bli [den] han ønsker at vi skal være” (Matthew Neeley, “The Family Is of God”, Friend, okt. 2008, 28 – 29). For å lære mer om hva siste dagers hellige tror på og om Guds plan for deg og din familie, gå inn på KomtilKristus.no.