Familiens hjemmeaften: En tradisjon i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige

Lær om én måte siste dagers hellige tilbringer tid sammen med familien på

Siste dagers hellige tilbringer tid sammen under en ukentlig familiens hjemmeaften.
Siste dagers hellige tilbringer tid sammen under en ukentlig familiens hjemmeaften.

Medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige tror at Gud ga oss familier for å hjelpe oss å bli det folk han ønsker at vi skal være. De tror at familien er forordnet av Gud, og at Gud ønsker at vi skal være sammen med vår familie i himmelen etter døden. Derfor er det ikke overraskende at siste dagers hellige mener at familietid bør prioriteres her på jorden!

Hva er familiens hjemmeaften?

Siste dagers hellige rådes til å sette av tid en kveld hver uke til å læring og lek sammen som familie. Denne tiden kalles familiens hjemmeaften. Familiens hjemmeaften har vært en tradisjon for siste-dagers-hellige i mer enn 100 år (se “100 år med familiens hjemmeaften”, Liahona, apr. 2015, 80). Familiens hjemmeaften avholdes vanligvis på mandagskvelder, men den kan avholdes på en hvilken som helst kveld i uken.

Hva gjør siste dagers hellige familier under familiens hjemmeaften?

Familiens hjemmeaften er en tid for å styrke båndene mellom familiemedlemmene. Det er en tid da familier kan komme nærmere hverandre. Aktivitetene på familiens hjemmeaften kan være så enkle eller så strukturerte som en familie ønsker. Det viktigste er å tilbringe tid sammen og gjøre noe morsomt. På familiens hjemmeaften liker mange siste dagers hellige familier å spille spill, drive idrett sammen, synge, utføre tjeneste for andre, spise noe godt og dele talenter. Siste dagers hellige tror at å ha familiens hjemmeaften kan bringe fred, samhold og kjærlighet inn i et hjem.

Medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige er kristne, og ser også familiens hjemmeaften som en tid da foreldre kan undervise barna om Jesu Kristi evangelium. Siste dagers hellige tror på Bibelens lære om at foreldre skulle oppdra sine barn “i Herrens tukt og formaning” (se Efeserne 6:4). Ytterligere hellige skrifter som siste dagers hellige har, lærer oss at foreldre skulle “lære sine barn å be og vandre rettskaffent for Herren” (se L&p 68:28). Følgelig innleder og avslutter mange siste dagers hellige familier familiens hjemmeaften med bønn. På familiens hjemmeaften studerer familier også Guds ord sammen og snakker om spørsmål som familiemedlemmer måtte ha og det som opptar dem angående emner i evangeliet.

Hvordan kan jeg lære om Guds plan for min familie?

Er du nysgjerrig og vil vite mer om hva siste dagers hellige tror når det gjelder familier og hva Gud ønsker for familien din? For å lære mer om Guds plan for familier, kan du gå inn på komtilkristus.no.