Fokus for Området Europa nord

Vi ønsker at alle skal lære Jesus Kristus å kjenne

  • Hva må gjøres i din organisasjon (stav, menighet, quorum, presidentskap, klasse, familie osv.) for å hjelpe folk å lære Jesus Kristus å kjenne?
  • Hva må gjøres i din organisasjon for å hjelpe andre å motta sin neste ordinans?
  • Hva må gjøres i din organisasjon for å hjelpe den oppvoksende generasjon (Primær, ungdom, unge voksne, misjonærer) å lære Jesus Kristus å kjenne?

Områdepresidentskapet for Europa nord