Verdensdagen for forebygging av selvmord: Hva kan vi gjøre?

Dealing with depression

Verdensdagen for selvmordsforebygging, som siden 2003 har blitt overholdt hvert år den 10. september, retter oppmerksomheten mot årsakene til og forebygging av selvmord. Selvmord og selvmordsforsøk er et stort helseproblem i verden. Minst 800 000 mennesker begår selvmord hvert år, og det er minst 20 ganger flere som forsøker å begå selvmord.

De fleste store religioner i verden ser på selvmord som noe alvorlig galt, fordi de tror at livet er en gave fra Gud, og selvmord forkorter det livet. Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige anerkjenner problemet, men underviser at selvmord er et problem som er for komplisert til at alminnelig dødelige kan dømme personen som er død. På dette punktet er Kirkens instruksjonshåndbok uttrykkelig klar: “. . . en person som begår selvmord, er kanskje ikke ansvarlig for sine handlinger. Bare Gud kan dømme i slike saker.

“De fleste mennesker som forsøker å begå selvmord ønsker ikke å dø, de ønsker simpelthen befrielse fra den fysiske, mentale, emosjonelle eller åndelige smerten de går igjennom.” (https://www.lds.org/study/manual/how-to-help/warning-signs-of-suicide?lang=eng). En enkeltpersons problemer kan virke så forferdelige og uløselige at han eller hun ser på døden som den eneste løsningen.

Tragedien i selvmord er at det ikke bare ødelegger ett liv, men det bringer også med seg fryktelig smerte og skyldfølelse hos venner og familie som er etterlatt. Kristus står klar til å trøste og helbrede deres sjel som feilaktig tror at de er ansvarlige for eller kunne ha stoppet selvmordet. Kirken oppfordrer de nærmeste til å huske dette verset i Johannes 14:27 – “Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes, frykt ikke!”

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige gir håp og innsikt til dem som vurderer selvmord, råd og ressurser til dem som prøver å hjelpe dem  og trøst til dem som strever i etterdønningene etter et selvmord. Den underviser at Gud forstår kompleksiteten og prøvelsene som påvirker oss som en del av jordelivet, selvmord definerer ikke hele en persons eksistens.

Kirken har tilrettelagt mange ressurser for å forklare og forebygge selvmord og for å trøste dem som har mistet en av sine nærmeste i selvmord. For tilgang til alle videoer og ressurser, gå til denne linken.

Picture of two teens holding round eachother