Budskap fra Områdets lederskap

Frelserens innbydelse til å komme til ham

Kristus på veien til Emmaus
Eldste Hans T. Boom Eldste Hans T. Boom, Områdesytti

Etter at det siste slaget i Mormons bok hadde funnet sted, vandret Moroni alene i mange år i villmarken og talte sine siste ord til oss og formante oss til å komme til Kristus. Når jeg leser hans ord, leser jeg hans vitnesbyrd og forstår at han selv hadde tatt imot innbydelsen og at det å ta imot denne innbydelsen hjalp ham å overvinne prøvelsene i sitt liv.

Det er mange ting i livet som er usikre, men én ting er sikker, nemlig at vi alle er innbudt til å komme til Kristus uansett hvem vi er og uansett hva våre omstendigheter er. Hans armer er utstrakte og åpne for alle og enhver av Guds barn. Han har kraft til å helbrede og til å hjelpe oss å utrette det som trengs å utrettes. 

Vi stiller oss kanskje følgende spørsmål: Hva kan Han gjøre for meg i mitt liv? Hvordan kan jeg besvare denne innbydelsen?

Salmen “Mer hellighet gi meg”[i] besvarer spørsmålet om hva Kristus kan gjøre for oss på en vidunderlig måte og oppsummerer alle de forskjellige tingene som Kristus er villig til å hjelpe oss med dersom vi bare kommer til Ham. 

Mer tålmodighet, mer renhet, mer lyst til å tjene, mer ydmyk av hjerte, mer tro på Hans bud og mange andre gaver som Han vil gi oss dersom vi bare vil komme til Ham og ha tillit til at Han kan hjelpe oss.

Livet gir mange muligheter og derfor må mange avgjørelser tas. Jeg har lært å sette Herren først i alle avgjørelser jeg tar. Jeg forstår ikke alltid utfallet av avgjørelsen, men mottar den fredfylte følelsen som kommer ved å ha tatt riktig avgjørelse. 

Følgende sitat av president Benson har hjulpet meg i min prosess med å komme til Kristus og forstå at jeg trenger å legge min vilje i Hans hender.

“Når lydighet opphører med å være et irritament og i stedet blir vår streben, vil Gud i samme stund begave oss med kraft.” 2        

Når vi kommer til den konklusjon at vi trenger Hans hjelp til å overvinne våre utfordringer i dette livet, vil vi vende oss til Ham i tro og lydighet. Når vi har blitt som et lite barn, vil vi se Hans kraft i vårt liv og vite at Han lever og at Han betalte prisen for oss slik at vi kan vende tilbake til vår himmelske Fader og få evig liv, den største gave menneskene kan motta.

I en sommerferie planla min hustru og jeg å besøke en UEV-samling i Tsjekkia og besøke Görlitz gren på veien.  Det ville bli en lang reise, vi måtte stå opp tidlig og reise i mange timer på fastesøndagen.  Vi bestemte oss for å ikke utsette fasten vår siden vi trengte Hans hjelp og velsignelser i vårt liv. Vi hadde nettopp kjøpt et nytt hus en uke tidligere og hadde ikke solgt det gamle ennå.  Disse uoppgjorte sakene ga meg en urolig følelse. Vår plan var å redusere og forenkle siden barna hadde flyttet ut hjemmefra. Vi hadde drøftet planen vår mange ganger med vår himmelske Fader og følt at det var den rette tingen å gjøre. 

Da vi kom hjem, ble det satt opp en avtale slik at et par kunne komme på visning. Det paret kjøpte huset vårt. De var religiøse mennesker som også hadde bedt til Herren om hjelp. Vi spurte dem senere hva som hjalp dem å ta avgjørelsen. De fortalte oss at de så bilder av Kristus i huset vårt og et sitat over døren som lød: “Jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren.”

Når vi vender oss til Ham i ydmyk bønn og faste, for å søke Hans hjelp i vårt liv, får vi vitnesbyrd på vitnesbyrd om at Jesus er Kristus, at Han lever og at Han har forberedt veien hjem for oss.


[i] Mer hellighet gi meg, nr. 79 i Salmer

2 Ezra Taft Benson, sitert av Donald L. Staheli i Lys over Norge, juli 1998, 83.