Fremskynd frelsesarbeidet ved hjelp av teknologi

Fremskynd frelsesarbeidet ved hjelp av teknologi

Budskap fra områdets ledere

DrydenRA_200x250.jpg

Eldste Robert A. Dryden, Storbrittania

Områdesytti

For noen år siden uttalte en prestedømsleder i min hjemmestav følgende: “Vi bruker all vår tid til å lete etter undersøkere, når vi burde bruke teknologi til å hjelpe dem å komme til oss.” Jeg forstår nå verdien av det han sa når jeg hører apostler og profeter oppmuntre oss til å bruke Internett til å dele evangeliet med andre. I juni 2013 sa president Monson: “Nå er tiden inne for medlemmer og misjonærer til å komme sammen [og] arbeide i Herrens vingård for å bringe sjeler til ham. Han har utarbeidet hjelpemidler for oss til å dele evangeliet med andre på en rekke måter, og han vil hjelpe oss i vårt arbeid hvis vi vil handle i tro for å utføre hans arbeid.” 

På generalkonferansen i april 2014 oppfordret eldste Ridd i Unge menns generalpresidentskap oss til å bruke teknologi som verktøy. Han sa: “Den guddommelige hensikten med teknologien er å fremskynde arbeidet med å frelse sjeler. Herren forventer at dere bruker disse flotte verktøyene til å bringe hans verk til neste nivå, til å spre evangeliet på en måte som min generasjon ikke kunne forestille seg. Der tidligere generasjoner påvirket sine naboer og sin by, har dere evnen gjennom Internett og sosiale medier til å nå utover landegrensene og påvirke hele verden.”  

Over hele Europa ser vi medlemmer bruke teknologi til å bidra til å fremskynde arbeidet. I England Canterbury stav sendte for eksempel stavens høyråd Kirkens video “På grunn av ham” til 180 venner som ikke var medlem, med en oppfordring om å dele videoen med andre. 

Naomi fra Sveits brukte sosiale medier til å sende en personlig invitasjon til venner og familie utenfor Kirken om å delta på sin misjonæravskjed. Over 80 av dem hun inviterte, kom, og av disse var 40 i Kirken for første gang! 

Mange medlemmer bruker også sosiale medier til å invitere venner og familie utenfor Kirken til misjonæravskjeder og hjemkomster, dåp, menighetsfester, barnevelsignelser, generalkonferansen og andre kirkearrangementer på en naturlig og kjærlig måte. 

Disse eksemplene er bare begynnelsen. Hver eneste innsats vi gjør for å forkynne evangeliet, befester vitnesbyrd og styrker Kirken. Hva kan du gjøre i dag for å bidra til å dele evangeliet med andre på nettet? Det er enklere og mye morsommere enn du kanskje tror. Her er noen forslag: 

På Facebook, Twitter, Google+ og YouTube, kan du “like” og følge flere av Kirkens offisielle nettsteder, som for eksempel Kirkens Facebook-side, Mormon Channel, Mormon.org, Mormon Messages, LDS Youth osv. 

 På sosiale medier kan du dele et sitat, et bilde eller en video fra et av disse offisielle nettstedene som har gjort inntrykk på deg, sammen med en kommentar om hvorfor det gjorde inntrykk. I all samhandling på nettet skulle du være ærlig og være deg selv. Eldste Ballard har sagt: “Med nye teknologiske hjelpemidler kan dere fremme Herrens verk ved å delta i den pågående samtalen om Kirken.”