Generalkonferansen: Oppbyggende budskap fra inspirerte ledere

Lær mer om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges generalkonferanse

Generalkonferanse

Medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige tror på Jesu Kristi løfte om at “hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem” (Matteus 18:20). To ganger i året møtes siste dagers hellige til en verdensomspennende generalkonferanse for å høre levende profeters (inspirerte lederes) ord, tilbe Jesus Kristus og lære og utvikle seg sammen. For siste dagers hellige er generalkonferansen en tid for å samles for å lytte til Guds tjenere.

Hva er Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges generalkonferanse?

Siste dagers helliges generalkonferanse holdes hvert halvår, i april og oktober. Den første generalkonferansen i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige ble avholdt i juni 1830, kort tid etter at Kirken ble organisert, med mindre enn 30 døpte medlemmer (se Ryan Morgenegg, “A Brief History of General Conference,” Church News, 3. okt. 2014). I dag avholdes generalkonferansen i Konferansesenteret i Salt Lake City, som har plass til mer enn 21 000 mennesker. Gratisbilletter til Konferansesenteret deles ut, men ytterligere flere millioner av Kirkens medlemmer og interesserte ikke-medlemmer lytter til og ser på konferansen via Internett, TV, satellitt og radio. Generalkonferansen overføres på ca. 90 språk og oversettes til flere språk etter konferansen (se “Generalkonferanse”, Nyheter-no.jesukristikirke.org).

Under generalkonferansen taler siste dagers hellige ledere – deriblant Kirkens president og hans rådgivere, medlemmene av De tolv apostlers quorum og lederne i Kirkens hjelpeorganisasjoner – under flere konferansemøter som avholdes i løpet av en helg. The Tabernacle Choir at Temple Square og kor som består av lokale medlemmer av Kirken, synger også.

Hva snakker talerne om på Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges generalkonferanse?

Talerne på generalkonferansen tar opp en rekke religiøse emner. Talerne får ikke tildelt emner, men velger dem selv basert på Den hellige ånds veiledning (se “Preparing for General Conference”, churchofjesuschrist.org/prophets-and-apostles/unto-all-the-world/four-ways-to-more-personally-prepare-for-conference). Noen eksempler på emner som drøftes på generalkonferansen, er Jesu Kristi evne til å helbrede oss, bønnens betydning, velsignelsene ved kristen kjærlighet og tjeneste, Guds plan for sine barn, Guds kjærlighet, betydningen av å adlyde Guds bud, betydningen av misjonærarbeid og Mormons boks velsignelser (se “General Conference,” lds.org/general-conference). Etter generalkonferansen blir talene utgitt i Kirkens tidsskrifter og på nettet på churchofjesuschrist.org/study/lib?lang=nor.

På generalkonferansen behandler også Kirkens ledere aktuelle saker, fremlegger viktig statistikk og rapporter om Kirkens vekst, og fremlegger navnene på Kirkens ledere for medlemmene til oppholdelse (se Lære og pakter, elevhåndbok, 2. utg. [Kirkens skoleverks håndbok, 2001], 90).

Hvordan kan jeg lære mer?

Siste dagers hellige tror at muligheten til å lytte til levende profeter på generalkonferansen gir mange velsignelser. De er takknemlige for en kjærlig himmelsk Fader som har sendt sine tjenere for å undervise om hans sønn, Jesus Kristus. For å lære mer om vår himmelske Fader og hans levende profeter på jorden i dag, gå inn på komtilkristus.no.