Ha tro på Jesus Kristus

Lær hva det vil si å ha tro på Jesus Kristus

Mormoner tror at tro på Jesus Kristus er avgjørende for vår frelse.

Har du noen gang lurt på hva medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige tror om Jesus Kristus? Jesus Kristus og hans evangelium står helt sentralt. Kirkens medlemmer tilber Jesus Kristus som Guds Sønn, og anser troen på ham som avgjørende for frelse.

Tror siste dagers hellige på Jesus Kristus?

Siste dagers hellige tror på Jesus Kristus og at han i bokstavelig forstand er Guds Sønn, som levde og underviste i Det hellige land slik det står i Bibelen (se JesusChrist.churchofjesuschrist.org). Han led for våre synder og svakheter, sto opp fra de døde, og vil en dag vende tilbake for å regjere på jorden. Jesus Kristus er den lovede Messias som ble forutsagt av oldtidens profeter, og hans navn er det eneste navnet vi kan bli frelst ved (se Apostlenes gjerninger 4:12).

Siste dagers hellige tror også at det å utvikle tro på Jesus Kristus er det viktigste vi kan gjøre i dette liv. For at tro skal være virksom, må den ha Jesus Kristus som midtpunkt og ikke en annen person eller ting. For siste dagers hellige er tro på Kristus evangeliets første prinsipp (se Trosartiklene 1:4). Siste dagers hellige tror at tro på Jesus Kristus er en gave fra Gud, og at vi kan be Gud om å styrke vår tro.

Hva tror siste dagers hellige om tro på Jesus Kristus?

For siste-dagers-hellige er tro på Jesus Kristus mer enn en passiv overbevisning. Siste dagers hellige tror på Bibelens lære om at “tro uten gjerninger er unyttig” (Jakobs brev 2:20). Vi må med andre ord handle ifølge vår tro for at den skal ha virkning i vårt liv. Tro på Jesus Kristus er en drivkraft som inspirerer mennesker til å gjøre godt og å være gode, og siste dagers helliges tro motiverer dem til å handle. Siste dagers helliges tro på Jesus Kristus får dem til å omvende seg fra sine synder, bli døpt, gå i kirken på søndager, ha omsorg for de fattige og trengende og forsøke å gjøre godt i sine nabolag og lokalsamfunn.

Mange siste dagers hellige får også stor personlig styrke til å møte livets utfordringer av sin tro på Jesus Kristus. Fordi siste dagers hellige tror på Jesus Kristus og ser på ham som sin Frelser, har de tillit til at han har overvunnet alle ting og kan trøste og styrke dem i alle livets utfordringer. De forstår at selv om livet på jorden kan være vanskelig, så led, døde og oppsto Jesus igjen, slik at vi alle kan ha håp om et bedre liv sammen med Gud en dag.

Hvordan kan jeg lære mer om Jesus Kristus?

For å lære mer om Jesus Kristus og hvordan tro på ham kan være til velsignelse for deg, gå til komtilkristus.no.