Humanitærhjelp og Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige

Lær mer om tjeneste som utføres i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige

Tjeneste

Da en mann spurte Jesus Kristus hva det største budet var, sa Jesus: “Dette er det første av alle bud . . .  du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din fornuft og av all din makt. Dette er det første bud. Det andre, som er like stort, er dette: Du skal elske din neste som deg selv” (Markus 12:29–31). Som kristne forsøker medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige å følge Jesu Kristi bud om å vise kjærlighet til våre medmennesker over hele verden. Siste dagers hellige tror at en av de beste måtene å vise kjærlighet til andre på, er gjennom tjeneste. Inspirert av Skriftenes formaninger om å elske og tjene andre (se Jakobs brev 1:27; Alma 34:27–29), hjelper siste dagers hellige sine brødre og søstre i nød på mange forskjellige måter.

Hvordan hjelper Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige andre?

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige deltar i en rekke tjenesteprosjekter som når titusener av mennesker over hele verden hvert år. Flere organisasjoner i Kirken organiserer dens tjeneste- og hjelpearbeid, blant andre LDS Charities og Kirkens humanitærsenter.

  • LDS Charities driver en rekke verdensomspennende humanitære programmer som “bygger på prinsippene personlig ansvar, fellesskap, selvhjulpenhet og bærekraft” (“What We do”, latterdaysaintcharities.org.) Ett initiativ som drives av LDS Charities, er Benson Food, som fokuserer på å hjelpe “støttemottagere å få sikrere tilgang til mat ved hjelp av bærekraftige og økonomiske tiltak”, ved blant annet hjemmeproduksjon av mat, forbedret ernæring og matvarelager. Benson Food driver i 12 land og betjente ca 116 000 mennesker i 2016 (se “What we do”, latterdaysaintcharities.org).
  • Andre initiativer som drives av LDS Charities fokuserer på rent vann; verdensomspennende tiltak etter naturkatastrofer, sosial uro eller hungersnød; vaksinasjoner; omsorg for mødre og nyfødte; øyebehandling og utdeling av rullestoler og andre hjelpemidler til funksjonshemmede (se “What we do, ). LDS Charities samarbeider også med partnerorganisasjoner over hele verden for å øke tiltakenes virkning og best imøtekomme lokale behov.
  • Kirkens humanitærsenter ligger i Salt Lake City i Utah i USA. På humanitærsenteret blir hjelpeforsyninger forberedt til bruk over hele verden. I løpet av et vanlig år sender Kirkens humanitærsenter mer enn 3 600 tonn sko og klær, 300 000 hygienepakker og skolepakker og 12 000 lappetepper til mer enn 50 land (se “Latter-day Saint Humanitarian Center”, churchofjesuschrist.org). Når det er mulig, blir hjelpeforsyninger kjøpt inn i området der de trengs. Ved humanitærsenteret tilbys også opptil 18 måneders opplæring i selvhjulpenhet til sårbare samfunnsmedlemmer, som for eksempel flyktninger og innvandrere, for å hjelpe dem å forberede seg på å tre inn i arbeidsstyrken. Når opplæringen er ferdig, hjelper senteret elevene å finne arbeid.

I tillegg til disse verdensomspennende tiltakene og mange mindre tjenesteprosjekter i regi av enkeltstående forsamlinger, har mange medlemmer av Kirken også utført tjeneste for andre som en del av Hjelpende hender-programmet. Hjelpende hender-frivillige er lette å gjenkjenne med sine gule vester når de utfører samfunnstjeneste og katastrofehjelp (se “Helping Hands”, churchofjesuschrist.org). Hensikten med Hjelpende hender-programmet er ikke å skaffe varer eller penger, men å sørge for frivillig arbeidskraft når det er behov for det. De tusenvis av vanlige medlemmer av Kirken som har utført frivillig arbeid for Hjelpende hender-prosjekter, vitner om at siste dagers hellige er kristne som bidrar til det gode i deres lokalsamfunn.

Hva gjør Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges misjonærer for å tjene andre?

Mange medlemmer av Kirken yter kjærlig, kristen tjeneste ved å virke som misjonærer. Mange misjonærer utfører vanlige proselytteringsmisjoner, der de tilbringer mye av sin tid med å forkynne Jesu Kristi evangelium. Mange andre medlemmer av Kirken utfører tjenestemisjoner. En tjenestemisjon er ofte et alternativ for unge mennesker som ikke er i stand til å reise på en proselytteringsmisjon på grunn av fysiske, psykiske eller følelsesmessige utfordringer (se “Preparing to serve”, churchofjesuschrist.org/callings/missionary). Mange eldre ektepar velger også å utføre tjenestemisjon. På en tjenestemisjon kan misjonærer hjelpe til i støttegrupper for å overvinne avhengighet; virke ved et biskopenes lagerhus, hvor de trengende kan få mat gratis; hjelpe til med arbeidsformidling; bidra til å dekke fysiske og åndelige behov for personer som bor i vanskeligstilte bydeler; og hjelpe andre med slektsforskning eller indeksering av historiske opptegnelser (se “Explore Opportunities”, churchofjesuschrist.org/callings/missionary).

Hvordan kan jeg lære mer?

Som kristne, forsøker siste dagers hellige å følge Frelserens befaling om å gjøre mot andre det som de ønsker at andre skal gjøre mot dem (se Matteus 7:12). Det finnes utallige måter medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, blant dem misjonærer, utfører tjeneste for andre over hele verden. For å lære mer om Kirkens tjenesteinnsats, gå til komtilkristus.no.