Hva mormonene tror om Jesus Kristus

  Lær mer om Guds Sønn og verdens Skaper

  Mormonene tror at Jesus Kristus er Guds Sønn. Han kom til jorden for å undervise oss og vise oss hvordan vi skulle leve.

  Har du noen gang lurt på hva mormonene tror om Jesus Kristus? I likhet med mange andre kristne over hele verden, ser mormonene, også kjent som medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, på Jesus Kristus som sin Herre og tilber ham som sin Frelser. Mange av mormonenes trosoppfatninger om Jesus Kristus er omtrent som andre kristnes trosoppfatninger om ham. Mormoner tror imidlertid også på mange rene og meget verdifulle sannheter om Frelseren som er unike for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige.

  Hvem tror mormonene at Jesus Kristus er?

  I likhet med de fleste kristne, tror mormonene at Jesus Kristus er Guds Sønn og verdens Skaper. Mormonene har imidlertid den unike troen at Gud Faderen og Jesus Kristus er to forskjellige personer. Mormonene tror at Gud og Jesus Kristus er fullkomment samstemte i sin kjærlighet til oss, men at hver av dem er en adskilt person med sitt eget fullkomne og herliggjorte legeme (se L&p 130:22).

  Mormonene tror at alle menn og kvinner som noensinne har blitt født, også Jesus Kristus, levde sammen med Gud som hans åndebarn før dette liv. Gud ønsket at vi alle skulle komme til jorden for å få erfaring, lære og utvikle oss for å bli mer lik ham. Gud visste imidlertid også at alle hans barn ville synde, dø og stå uten ære for Gud. Vi ville trenge en Frelser til å overvinne våre synder og ufullkommenheter og forsone oss med Gud. Mormonene tror at Jesus Kristus ble valgt til å være denne Frelseren for lenge siden i vårt førjordiske liv hos Gud. Vi ropte av glede da vi fikk fremlagt Guds strålende plan for sine barn (se Job 38:7).

  Hva tror mormonene om Jesu Kristi jordiske liv?

  Mormoner tror at Jesus ble født som spedbarn i Betlehem. Som barn av Gud Faderen og en jordisk mor, Maria, vokste han opp og lærte om sin guddommelige oppgave og sin himmelske Faders evangelium linje på linje og bud på bud (se L&p 98:12). Mormonene tror at Jesus Kristus levde et fullkomment jordisk liv for å sette et fullkomment eksempel for oss å følge. Han ble Messias, den lovede Frelseren for Guds folk, hvis komme profetene lenge hadde forutsagt. Skriftene forteller at han forkynte sitt evangelium ved ord og gjerning da “han vandret på Palestinas veier, helbredet de syke, fikk de blinde til å se og oppvekket de døde” ( “Den levende Kristus: Apostlenes vitnesbyrd”, Ensign eller Liahona, april 2000, 2).

  Mormonene tror også at Jesus Kristus ved sin forsoning led ubeskrivelig i Getsemane og på korset for alle menneskers synder, slik at han kunne hjelpe oss fullkomment i alle våre lidelser. Mormonene tror at Jesus Kristus døde på korset og oppsto for at alle mennesker kunne gjenoppstå og en dag vende tilbake til en kjærlig himmelsk Fader. Som den eneste som noensinne har levd et helt syndfritt liv, var Frelseren et fullkomment offer, et lam uten lyte. Siste-dagers-hellige har den unike trosoppfatningen at Jesus Kristus besøkte sitt folk på det amerikanske kontinent etter sin død (se Johannes 10:16; 3 Nephi 11).

  Hvordan kan jeg bli mer lik Jesus Kristus?

  Jesus Kristus er det fullkomne eksempel på alt som er godt – tro, håp, kjærlighet, dyd, kunnskap, tålmodighet, ydmykhet, lydighet og alle andre gode egenskaper. Mormonene tror at når vi gjør vår beste for å utvikle disse egenskapene, vil vi bli mer lik Jesus Kristus. Vi kan fortsette å bli mer lik ham når vi ber ofte, omvender oss fra feilene vi gjør, og gransker Skriftene for å lære mer om hans liv.

  Å ha tro på Jesus Kristus og følge hans lære er den eneste måten å finne varig lykke på. Vårt liv på jorden kan gi mange prøvelser, utfordringer og til og med hjertesorg. Frelseren lovet imidlertid i Matteus 11:28: “Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile.”

  For å lære mer om hva mormonene tror om Jesus Kristus og for å styrke ditt personlige forhold til ham, kan du gå inn på mormon.org.