Hva medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige tror om Jesus Kristus

Lær mer om Guds Sønn og verdens Skaper

Siste dagers hellige tror at Jesus Kristus er Guds sønn. Han kom til jorden for å undervise oss og vise oss hvordan vi skulle leve.

Har du noen gang lurt på hva siste dagers hellige tror om Jesus Kristus? I likhet med mange andre kristne over hele verden, ser siste dagers hellige på Jesus Kristus som sin Herre og tilber ham som sin Frelser. Mange av siste dagers helliges trosoppfatninger om Jesus Kristus ligner på andre kristnes trosoppfatninger om ham. Men siste dagers hellige tror også på mange rene og meget verdifulle sannheter om Frelseren som er unike for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige.

Hvem tror siste dagers hellige at Jesus Kristus er?

I likhet med de fleste kristne tror siste dagers hellige at Jesus Kristus er Guds Sønn og verdens Skaper. Siste dagers hellige har imidlertid den unike troen at Gud Faderen og Jesus Kristus er to forskjellige personer. Siste dagers hellige tror at Gud og Jesus Kristus er fullkomment samstemte i sin kjærlighet til oss, men at hver av dem er en adskilt person med sitt eget fullkomne og herliggjorte legeme (se L&p 130:22).

Siste dagers hellige tror at alle menn og kvinner som noensinne har blitt født, også Jesus Kristus, levde sammen med Gud som hans åndebarn før dette liv. Gud ønsket at vi alle skulle komme til jorden for å få erfaring, lære og utvikle oss for å bli mer lik ham. Gud visste imidlertid også at alle hans barn ville synde, dø og stå uten ære for ham. Vi ville trenge en Frelser til å overvinne våre synder og ufullkommenheter og forsone oss med Gud. Siste dagers hellige tror at Jesus Kristus ble valgt til å være denne Frelseren for lenge siden i vårt førjordiske liv hos Gud. Vi ropte av glede da vi fikk fremlagt Guds strålende plan for sine barn (se Job 38:7).

Hva tror medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige om Jesu Kristi jordiske liv?

Siste dagers hellige tror at Jesus ble født som spedbarn i Betlehem. Som barn av Gud Faderen og en jordisk mor, Maria, vokste han opp og lærte om sin guddommelige oppgave og sin Faders evangelium linje på linje og bud på bud (se L&p 98:12). Siste dagers hellige tror at Jesus Kristus levde et fullkomment jordisk liv for å sette et enestående eksempel som vi skulle følge. Han ble Messias, den lovede Frelseren for Guds folk, hvis komme profetene lenge hadde forutsagt. Skriftene forteller at han forkynte sitt evangelium gjennom ord og gjerning da “han vandret på Palestinas veier, helbredet de syke, fikk de blinde til å se og oppvekket de døde” (“Den levende Kristus: Apostlenes vitnesbyrd”, Ensign eller Liahona, apr. 2000, 2).

Siste dagers hellige tror også at Jesus Kristus ved sin forsoning led ubeskrivelig i Getsemane og på korset for alle menneskers synder, slik at han kunne hjelpe oss fullkomment i alle våre lidelser. Siste dagers hellige tror at Jesus Kristus døde på korset og oppsto for at alle mennesker kunne gjenoppstå og en dag vende tilbake for å bo hos en kjærlig himmelsk Fader. Som den eneste som noensinne har levd et helt syndfritt liv, var Frelseren et fullkomment offer, et lam uten lyte. Siste dagers hellige har den unike trosoppfatningen at Jesus Kristus besøkte sitt folk på det amerikanske kontinent etter sin død (se Johannes 10:16; 3 Nephi 11).

Hvordan kan jeg bli mer lik Jesus Kristus?

Jesus Kristus er det fullkomne eksempel på alt som er godt – tro, håp, kjærlighet, dyd, kunnskap, tålmodighet, ydmykhet, lydighet og alle andre gode egenskaper. Siste dagers hellige tror at når vi gjør vår beste for å utvikle disse egenskapene, vil vi bli mer lik Jesus Kristus. Vi kan fortsette å bli mer lik ham når vi ber ofte, omvender oss fra feilene vi gjør, og gransker Skriftene for å lære mer om hans liv.

Å ha tro på Jesus Kristus og følge hans læresetninger er den eneste måten å finne varig lykke på. Vårt liv på jorden kan gi mange prøvelser, utfordringer og til og med hjertesorg. Frelseren lovet imidlertid i Matteus 11:28: “Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile.”

For å lære mer om hva siste dagers hellige tro om Jesus Kristus og for å styrke ditt personlige forhold til ham, gå inn på komtilkristus.no.