Hvordan mormonene tilber på nadverdsmøtet

Lær om hva siste-dagers-hellige gjør i kirken

Nadverd

Har du noen gang lurt på hva mormonene tror, hva mormonene gjør på søndager, eller hva et siste-dagers-hellig nadverdsmøte er? Hver søndag samles medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige på et møte for å ta del i den hellige nadverden. Nadverdsmøtet er en tid for medlemmer av Kristi kirke til å samles i tilbedelse, men også en tid for dyp personlig ettertanke og selvransakelse.

Hva tror mormonene om nadverden?

Den viktigste delen av nadverdsmøtet er nadverdens sakrament. Mormonene tror at nadverden inneholder to viktige deler – brød og vann. Like før han døde, underviste Jesus Kristus sine disipler om hvor viktig nadverden er. Han sa at brødet symboliserer hans legeme, og vannet symboliserer blodet han utgjøt for oss. Skriftene forteller at “Jesus [tok] et brød, velsignet og brøt det, gav disiplene og sa: Ta, et! Dette er mitt legeme. Og han tok en kalk, takket, gav dem og sa: Drikk av den alle. For dette er mitt blod, den nye pakts blod, som utgytes for mange til syndenes forlatelse” (Matteus 26:26–28). Siste-dagers-hellige tror ikke at brød og vann bokstavelig talt er Kristi legeme og blod, men de er sterke symbolske påminnelser om hans offer for oss.

For siste-dagers-hellige er deltagelse i nadverden et av ukens helligste og mest spesielle øyeblikk. Verdige unge menn som bærer Guds hellige prestedømme, holder en spesiell bønn over det brutte brødet. Det velsignede brødet blir sendt rundt på brett slik at hvert medlem av menigheten kan få mulighet til å spise av det. Den samme prosessen gjentas når vannet blir velsignet og utdelt. Under nadverden har Kirkens medlemmer anledning til å reflektere over sitt forhold til Gud, overveie Jesus Kristi offer for dem og forplikte seg til å forbedre sitt liv.

Hva annet foregår i løpet av et siste-dagers-hellig nadverdsmøte?

Siste-dagers-hellige nadverdsmøter blir vanligvis ledet av en biskop, som er den ulønnede lederen av en menighet, eller en av hans rådgivere. Noen medlemmer av forsamlingen blir vanligvis bedt om å komme forberedt på å holde tale om et tildelt emne, men ingen er pålagt å gjøre det. En gang i måneden holdes det et spesielt “faste- og vitnesbyrdsmøte” hvor medlemmer kommer til nadverdsmøtet, og et hvilket som helst medlem av menigheten kan dele sine tanker og sitt vitnesbyrd om Jesus Kristus og hans evangelium.

Siste-dagers-hellige tror også at musikk er en viktig del av nadverdsmøtet. Salmer synges vanligvis på begynnelsen og slutten av nadverdsmøtet, og før nadverden blir velsignet. Noen ganger kan et kor eller et medlem av menigheten fremføre et spesielt musikkinnslag. Mormonene tror at hellig musikk innbyr Den hellige ånd til å være tilstede på møtet, og at “de rettferdiges sang er en bønn til [Gud]” (L&p 25:12).

Hvordan kan jeg lære mer om de siste-dagers-helliges nadverdsmøter?

Den beste måten å lære mer om hva mormonene tror og hva som foregår på et siste-dagers-hellig nadverdsmøte, er å oppleve et nadverdsmøte selv! Besøkende er alltid velkommen. For å finne ut når og hvor nadverdsmøter holdes i ditt område, kan du gå inn på mormon.org.