Hvordan styrke vår åndelige selvhjulpenhet

Budskap fra områdets ledere

Eldste Robert A. Dryden, Storbritannia
Eldste Robert A. Dryden, Storbritannia Områdesytti

Hvor høyt verdsetter vi betydningen av åndelig og timelig selvhjulpenhet?

President Thomas S. Monson har sagt: “La oss være selvhjulpne og uavhengige… Frelse kan ikke oppnås på noen annen måte.”

Hvordan kan vi så forbedre vår åndelige selvhjulpenhet? Apostelen Paulus definerte det stadium et menneske må nå, for å bli virkelig åndelig selvhjulpen. Det er den tilstand hvor en mann har oppnådd retten til å ha evangeliets livsførsel “ikke skrevet med blekk, men med den levende Guds Ånd, ikke på steintavler, men på hjertets kjødtavler.”[1]

En bemerkelsesverdig historie

Det hender at et medlem viser en bemerkelsesverdig fremgang med hensyn til åndelig selvhjulpenhet. Paul er en av disse.

Han var den yngste av fem barn, og hadde vokst opp i et hjem og et distrikt hvor alkohol, narkotika, overgrep, vold og fengsling var vanlige deler av et liv som resulterte i fattigdom og store problemer. Denne fattigdommen førte ofte til at Paul ble bedt om å stjele mat til familien. Han ble i sin ungdom plassert i en omsorgsbolig, og ble utsatt for voldelige overgrep.

Nedenunder vises hvilken fremgang han gjorde og hva han oppnådde i løpet av litt over et år.

Mormons bok ble hans store kjærlighet. Den hellige ånd forundret ham ved å bli hans konstante ledsager. Han ble kalt til å virke som menighetsmisjonær, og stor suksess fulgte med hensyn til dåpshandlinger og aktivisering. Han identifiserte (med hjelp) og døpte stedfortredende 65 medlemmer av sin familie i direkte linje. Han fikk en bil av en bror som anerkjente den store iver han viste for Herrens verk. Paul er nå i sannhet selvhjulpen. Han mottok Det melkisedekske prestedømme, og ble kalt til å virke som en programkoordinator for stavens rehabiliteringsprogram. Han arbeidet med å hjelpe de hjemløse i byen. Han organiserte og arrangerte hyggeaftener for nye medlemmer, undersøkere og mindre aktive medlemmer som vender tilbake. Han ble kalt til å tale på en stavskonferanse, og ble begavet i templet. Han fikk oppfylt sin drøm om å få reise til en generalkonferanse sammen med misjonæren som fant og døpte ham. Tårer fylte øynene deres da president Monson kom inn i konferansesalen.

Det første presidentskaps introduksjon til selvhjulpenhetstjenesten og kurset “Min grunnvoll”, oppmuntrer oss til flittig å studere og anvende selvhjulpenhetsprinsippene og lover at når dere handler deretter, vil deres liv bli velsignet.

Vi oppnår åndelig selvhjulpenhet når vi følger retningslinjene til Det første presidentskap og flittig gjennomfører enkle andakter i både vårt personlige liv og vår families daglige liv.

1 Å holde Guds bud.[2]

2 Søk i Skriftene (spesielt i Mormons bok) og lær… “å streve fremover, og nyte Kristi ord”[3]

3 Be fra vårt hjerte, “Og når dere ikke ber til Herren, så la hjertet være fylt og stadig oppløftet i bønn til ham…” [4]

Brigham Youngs undervisning er i full harmoni med hva Det første presidentskap lærte oss med hensyn til den avgjørende vei mot til å tilegne seg åndelig selvhjulpenhet.

Brigham Young har sagt: “Vi…tar alle lover, regler, ordinanser og forordninger som finnes i Skriften, og praktiserer dem så langt som mulig, og så fortsetter vi å lære og forbedre oss helt til vi kan leve ved hvert ord som går ut av Guds munn.”[5]

“Menneskene [kan ikke få lovene] i sin fullkomne fylde, men de kan få litt her og litt der, litt i dag og litt i morgen, litt mer neste uke… Hvis vi ønsker å handle på fylden av den kunnskap som Herren har til hensikt å åpenbare, litt etter litt, til jordens innbyggere, må vi gjøre forbedringer ved hver liten bit som blir åpenbart.”[6]

Hans budskap bekrefter at “vår personlige vekst i evangeliet kommer litt etter litt og linje på linje når vi etterlever prinsippene vi lærer,” [7]i Jesu Kristi navn, Amen.


1) 2 Kor. 3:3

2) Matt.  23:35-40

3) 2 Nephi 31:20

4) Alma 34:27

5) DBY 3

6) DBY 4

7) Læresetninger fra Kirkens presidenter – Brigham Young (1997), 21-27.