Informasjon fra Stockholm tempel februar 2023

Stockholm tempel

Sesjonstider og informasjon om dåp og bekreftelser i templet

Sesjonstider

Onsdag:

Dåp 10:15 12:45 15:15 18:45

Innledende 10:00 12:30 15:00 18:30

Begavelse 10:00 12:30 15:00 18:30

Besegling 10:15 12:45 15:15 18:45

Torsdag og fredag:

Dåp 10:15 12:45 15:15

Innledende 10:00 12:30 15:00

Begavelse 10:00 12:30 15:00

Besegling 10:15 12:45 15:15

Lørdag:

Dåp 8:15 10:15

Innledende 8:00 10:00

Begavelse 8:00 10:00 10:30

Besegling 8:15 10:15

Informasjon om dåp og bekreftelser

Dåp og bekreftelser i templet i Stockholm

Sesjoner for dåp og bekreftelser er normalt begrenset til en time. I løpet av denne timen skal dåp, bekreftelse og rydding av lokalene være gjort slik at neste gruppe kan starte i tide. For å opprettholde ærbødigheten som skulle råde i Herrens hus for disse hellige ordinansene, anbefaler vi at maksimum 12 personer virker som stedfortredere om gangen for 5-10 avdøde for hver person. Man bør legge vekt på det enkelte individ som arbeidet utføres for istedenfor på antall dåp man rekker å gjøre. «Husk at sjeler er av stor verdi i Guds øyne», (L&p 18:10).

Bestilling av dåpssesjoner kan skje enten via nettet eller ved å kontakte kontoret i templet. Enkeltindivider og mindre grupper må være forberedt på at andre personer/grupper melder seg på samme sesjon, med mindre det er bestilt for grupper/familier som allerede består av 12 personer som skal døpes. Antall stedfortredende dåp fordeles rettferdig mellom de som skal døpes. Større grupper bør deles inn i mindre grupper og/eller trenger å få utvidet tid. I så fall skal man kontakte kontoret i templet.

Grupper med gruppeledere er ansvarlig for at dåpsklærne som brukes, tas hånd om og blir vasket, tørket og brettet. Templets personale vil gi instruksjoner om dette.

Dåpskandidater som ikke har mottatt sin begavelse og som forlater dåpsrommet, bør følges fra dåpsrommet til templets foajé ved anbefalingsskranken av en som har mottatt sin begavelse.

Dersom det er spørsmål rundt disse instruksene, vennligst ring kontoret i tempelet på telefon +46 8500-65500.