Inntrykk fra konferansen i Drammen Stav 15. og 16. april 2023

Av Johannes Bjerga, Stavanger menighet

Forsamlingen som var tilstede på søndagens konferansemøte Bilde: Johannes Bjerga

Medlemmer fra hele Drammen stav samlet seg tradisjonen tro til vårens stavskonferanse ved Fredfoss konferansesenter i Vestfossen. Staven fikk denne gangen besøk av Områdesytti Torben Engbjerg som presiderte over konferansen. Et lederskapsmøte lørdag ettermiddag ble etterfulgt av et kveldsmøte og søndagens hovedmøte. 

Misjonsleder Kirt Montague hilser på Eldste Torben Engbjerg, Områdesytti.
Misjonsleder Kirt Montague hilser på Eldste Torben Engbjerg, Områdesytti.

Lørdag kveld var det også lagt opp til en sosial samling med underholdning, pizza og brus. Mange menigheter hadde forberedt forskjellige innslag. Vi fikk presentert alt fra sørlandsvitser til dans og klassisk sang og musikk. Sannsynligvis var det stavspresidentskapets boyband-innslag som fikk mest jubel, dog kanskje mer på grunn av utvist mot enn kvaliteten på koreografien.

Alle samlet til underholdning lørdag kveld Bilde: Johannes Bjerga
God stemning i salen mens underholdningen lørdag kveld pågår

Møtene inneholdt mange oppbyggende taler, vitnesbyrd, sang og musikkinnslag. Det ble gitt nye kall på stavsplan, og 5 unge menn fra Drammen menighet ble oppholdt til å bli ordinert til eldster i Det melkisedekske prestedømmet. Mange av lederne på menighets- og stavsnivå talte, og selvfølgelig vår stavspresident og besøkende autoritet. I tillegg var det spesielt mange unge på talerlisten.

Drammen stavs syngende høyrådsmedlem Oddbjørn Strand Angermann fra Bergen.
Drammen stavs syngende høyrådsmedlem Oddbjørn Strand Angermann fra Bergen.

Budskapene var mange: Vi ble påminnet om obersten i realityserien «Kompani Lauritzen» som lider med rekruttene når de har det vanskelig og gleder seg sammen med dem når de klarer noe de trodde var umulig – og hvordan vår Himmelske fader gjør det samme med oss. Og hvordan Jesus utfordrer oss til å gå fra «norm» til «over norm» når han ber oss om å elske våre fiender, men at det er mulig med hans hjelp.

En taler refererte til påskehøytiden som nettopp hadde vært og talte om at Kristus underviste mye og gjorde mange gode gjerninger, men at hovedgrunnen til hans jordiske liv var forsoningen. Forsoningen gjør oss rene, og den kan være en kraft i våre liv. En ung søster fortalte historien om presten som ble kritisert av et av sine sognebarn fordi han ikke levde helt og holdent slik han prediket, og at budskapet hans derfor ikke kunne være sant. Presten svarte ham: «Kritiser ikke veien jeg går på, selv om jeg av og til sjangler fra side til side. Det er allikevel veien hjem». 

Blide søstermisjonærer gleder seg over å være tilsted og treffe så mange medlemmer på en gang.
Blide søstermisjonærer gleder seg over å være tilsted og treffe så mange medlemmer på en gang.

Flere talte om viktigheten av å se den enkelte, å fokusere på den ene i mengden. Eldste Engbjerg viste til Kristi eksempel i Mormons bok, hvor han «tok deres barn, en for en, og betjente dem». Han fortalte også om da han og sønnene sammen syklet USA på tvers, og hvordan vi aldri må gi opp, og om en utfordrende tid som misjonspresident i Polen hvor mottoet for misjonærene var: «De største velsignelser finnes i den ekstra mil.»

Han delte også sin personlige historie om hvordan han fikk et vitnesbyrd og ble medlem av kirken som ung gutt ved å lese Mormons bok, og en sterk historie fra da han jobbet med å etablere et oversettelseskontor for kirken i Khirgistan om hvor viktig det er å stå opp for det man tror på.

Stavspresidentskapet i Drammen Stav sammen med Eldste Torben Engbjerg, Områdesytti. Bilde: Johannes Bjerga
Stavspresidentskapet i Drammen Stav sammen med Eldste Torben Engbjerg, Områdesytti.

Stavspresident Waal innledet sin tale på søndagen ved å reflektere over underholdningsinnslagene kvelden før, og hvordan han følte at mangfoldet representerte det unike ved Drammen stav. «Dette er Drammen stav. Dette er oss». Han fortalte også om hvordan han har observert at folk oppfører seg veldig forskjellig i sikkerhetskontrollen på flyplasser, og at vi må akseptere at vi er forskjellige – både i sikkerhetskontrollen og i livet.

At vi må være rause med hverandre, at det er greit å ha forskjellige meninger, men ikke greit å ikke vise medfølelse. Stavspresidenten bar til slutt et personlig vitnesbyrd om at vi virkelig er en stav i Sion.

Konferansen ble tradisjonen tro avholdt på Fredfoss Konferansesenter på Vestfossen.
Konferansen ble tradisjonen tro avholdt på Fredfoss Konferansesenter på Vestfossen.