Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges templer – Herrens innviede hus

Lær mer om siste dagers helliges templer og tempelinnvielser

Siste-dagers-hellige templer er hellige bygninger som er innviet til Gud.

Hva er et siste dagers hellig tempel?

Siste dagers hellige tror at tempelet er mer enn en vakker bygning. De tror at tempelet bokstavelig talt er Herrens hus. Tempelet er et hellig sted der siste dagers hellige tilber Jesus Kristus og lærer om ham. Siste dagers helliges skrifter forklarer at tempelet er “et bønnens hus, et fastens hus, et troens hus, et lærdommens hus, et herlighetens hus, et ordens hus, et Guds hus” (L&p 109:8). For siste dagers hellige er et tempel forskjellig fra andre kirkebygninger. Siste dagers hellige tror at templer er det nærmeste man kommer himmelen på jorden.

Hva foregår i et siste dagers hellig tempel?

I tempelet lærer siste dagers hellige om Guds plan for sine barn og inngår hellige pakter, eller løfter, om å følge ham. I templer kan siste dagers hellige også utføre ordinanser som dåp for avdøde familiemedlemmer som døde uten anledning til å motta disse ordinansene. Praksisen med dåp for de døde er nevnt i Bibelen (se 1 Korinterbrev 15:29). Siste dagers hellige tror også at i templer kan ektepar og familier bli beseglet, eller knyttet til hverandre, for evigheten. Disse beseglingsseremoniene gjør det mulig for familierelasjoner å fortsette etter livet på jorden. Muligheten for at familier kan være sammen ikke bare i dette livet, men også i evigheten, er en av de største gaver som Jesu Kristi evangelium lover oss.

Hva er en innvielse av et siste dagers hellig tempel?

Før siste dagers hellige begynner å bruke et nytt tempel, har de en spesiell innvielsesseremoni. En siste dagers hellig tempelinnvielse består vanligvis av musikk og taler av Kirkens ledere. En leder i Kirken holder også en innvielsesbønn ved innvielsen av et siste dagers hellig tempel. I denne bønnen innvier lederen tempelet til utførelse av Guds arbeid og ber Gud velsigne det (se “Dedication”).

For å komme inn i et tempel etter at det er innviet, må man være et verdig medlem av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige og ha vært døpt i minst ett år. Men før et siste dagers hellig tempel blir innviet, er tempelet åpent for offentligheten i flere uker. Denne perioden kalles vanligvis “åpent hus”. Under åpent hus kan allmennheten få gratis omvisning i tempelet og lære mer om det hellige og fantastiske arbeidet som skal gjøres der.

Hvordan kan jeg lære mer?

For å lære mer om siste dagers hellige templer og hvordan de er en del av Guds plan for deg og din familie, kan du gå inn på komtilkristus.no.