Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges vekst rundt om i verden

Mer enn 70 000 misjonærer fra Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige virker rundt om i verden.
Mer enn 70 000 misjonærer fra Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige virker rundt om i verden.

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige begynte med seks medlemmer i USA i 1830, og har nå mer enn 16 millioner medlemmer over hele verden, med flere mennesker som slutter seg til Kirken hvert år (se “Fakta og statistikk”). Ta en titt på litt tilleggsinformasjon om Kirkens virksomhet og vekst rundt om i verden.

Hva gjør Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige?

Kirkens medlemmer møtes i mer enn 30 000 forsamlinger over hele verden. Forsamlingene møtes hver søndag i sine lokale møtehus for å tilbe Gud og lære om hans evangelium. Jesu Kristi kirke driver også 4 918 slektshistoriske sentre i 153 land, hvor både medlemmer og ikke-medlemmer kan finne informasjon om sine forfedre. Siden 1985 har Kirken gitt humanitærhjelp, herunder katastrofe- og flyktninghjelp, til 189 land. Den gir også støtte til verdensomspennende velferdsinitiativer som rullestol- og vaksineprogrammer (se “Humanitarian Aid and Welfare Services Basics: How Donations and Resources Are Used“ newsroom.churchofjesuschrist.org/article/humanitarian-aid-welfare-services-breakdown-donations-costs-resources og ”Fakta og statistikk“). Utdannelse er også en prioritet for Kirken, som driver fire universiteter og høyskoler, og har over 407 900 elever i alderen 14–18 år som er innskrevet i sitt Seminar-program for ungdom.

Hva gjør Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges misjonærer?

Mye av Kirkens vekst kommer er et resultat av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges misjonærers innsats. Jesu Kristi Kirkes misjonærer er et av de mest synlige elementene i Kirkens utadrettede innsats. Kirken har faktisk over 67 000 misjonærer over hele verden (se “Missionary Program”)! Hvis du noen gang har lurt på hvem Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges misjonærer er, er de vanlige medlemmer av Kirken, som velger å tilbringe mellom 1,5 og 2 år med å undervise andre, som ubetalte frivillige på heltid, og som gjør sitt beste for å være Jesu Kristi tjenere. Deres viktigste formål er å hjelpe mennesker å komme til Kristus ved å undervise dem om hans gjengitte evangelium. Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges misjonærer bruker ikke bare sin tid på å undervise folk om Jesus Kristus. De følger også Kristi eksempel ved å bruke tid på å utføre tjeneste for folk i lokalsamfunnet.

Family kneeling to pray

Hva er Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges templer?

I tillegg til kirkebygninger, som brukes til regelmessig tilbedelse på søndager, utøver siste dagers hellige sin religion i templer over hele verden. President Thomas S. Monson, Kirkens sekstende president, har forklart: “For medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige er templet det helligste stedet på jorden. Det er Herrens hus” (”Tempelets velsignelser“, Liahona, okt. 2010, 13).

De siste tiårene har antall templer som Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige har, økt dramatisk for å imøtekomme Kirkens vekst over hele verden. I midten av 1981 hadde kirken bare 19 templer i drift. På slutten av år 2000 var det 100 templer i drift (se Gordon B. Hinckley, “Dette fantastiske tusenåret”, Liahona, nov. 2000, 81). I februar 2017 var det 155 siste dagers hellige templer i drift rundt om i verden, med 11 templer under oppføring, og ytterligere 11 templer som var blitt bekjentgjort, men som ennå ikke var påbegynt. De 11 templene som var under oppføring, var Paris i Frankrike, Tucson i Arizona, Meridian i Idaho, Cedar City i Utah, Roma i Italia, Concepción i Chile, Barranquilla i Colombia, Kinshasa i Den demokratiske republikken Kongo, Durban i Syd-Afrika, Fortaleza i Brasil, og Lisboa i Portugal (se “Temples Current under Construction”). Du finner en liste over templer i drift per i dag på churchofjesuschrist.org/temples.

Hvordan kan jeg lære mer?

Millioner av mennesker over hele verden har funnet fred, fellesskap og svar på sine spørsmål i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. For å finne ut hvordan du kan snakke med Kirkens misjonærer i ditt område, kan du gå inn på komtilkristus.no.