Jubileumsandakt for å feire 180 år med Hjelpeforeningens tjeneste

women
Denne sendingen vil være tilgjengelig for visning i en uke etter begivenheten.

Sted: Internettsending fra Storbritannia til området Europa.

Se den spesiell andakt for Hjelpeforeningen i Europa.

Last ned plakat

På søndag 20. mars 2022 kl. 19:30 vil søster Reyna I. Aburto, annenrådgiver i Hjelpeforeningens generalpresidentskap, og søster Michelle D. Craig, førsterådgiver i Unge kvinners generalpresidentskap tale på en spesiell andakt der eldste Erich W. Kopischke i presidentskapet for området Europa presiderer. Denne andakten vil være høydepunktet i løpet av en helg med tjeneste i regi av Hjelpeforeningen over hele Europa. Den vil bli kringkastet fra Storbritannia på 22 språk til alle søstre i alderen 14 år og oppover i området Europa.