Budskap fra Områdets lederskap

Kjærlighet til alle Guds barn

Vi er alle brødre og søstre, hver enkelt et barn av en kjærlig Fader i himmelen. Hans Sønn, vår Herre Jesus Kristus, innbyr alle til å komme til ham

Eldste Torben Engbjerg, Danmark
Eldste Torben Engbjerg, Danmark Områdesytti i Europa nord

Det kan til tider virke vanskelig, også i forskjellige situasjoner i verden, å ha kjærlighet til alle Guds barn.  Vi opplever nye mennesker og nye kulturer som kommer inn i vårt samfunn.  De fleste kommer på søken etter bedre og tryggere omstendigheter.  Denne typen forflytning av mennesker har funnet sted gjennom hele menneskehetens historie. 

Er vi flinkere til å ta imot mennesker fra andre omstendigheter enn folk var før oss?  Er vi flinkere i dag til å ha kjærlighet til alle Guds barn, uavhengig av hvem de er og hvilke ulikheter de kan bringe inn i vårt liv?

“For dette er det budskapet som dere hørte fra begynnelsen: at vi skal elske hverandre.” 1 Det er et bud at vi skal “elske hverandre”, 2 og for dem som lykkes med å gjøre det, er det en lovet velsignelse: “Den som holder fast på hans bud, blir i ham … Og på dette kjenner vi at han blir i oss: av den Ånd som han ga oss.” 3

Når vi har kjærlighet til alle Guds barn, uansett hvilke omstendigheter de kommer fra, uansett hvilke svakheter eller sterke sider de har, uansett nasjonalitet, tro, farge og kjønn de har, har vi løftet om at Herrens Ånd vil dvele i oss.  Med andre ord er det en gave som hjelper oss å bli mer lik Kristus og hjelpe oss å gjøre godt mot menneskene rundt oss på samme måte som han ville ha gjort.  Å strebe etter dette vil hjelpe ikke bare dem vi blir glad i, men vil også velsigne oss med et lykkeligere og mer givende liv.  Etter at vi har gjort alt vi kan, og prøvd å ha kjærlighet alt vi kan, og til alle vi kan, vil han tre inn og hjelpe oss å oppnå resten (4), til og med til det punktet å ha kjærlighet til dem som kanskje kan være våre fiender.   

p2

Vi vet fra Skriftene at “fullkommen kjærlighet jager bort all frykt”.  Den samme skriftstedhenvisningen lærer oss at hvis vi har kjærlighet til andre slik Frelseren har, blir vi fylt av kjærlighet som er evig kjærlighet, og “alle barn [er] like for (ham)”, og han elsker oss alle “med en fullkommen kjærlighet”. 5

Det vi kan føle når det gjelder forskjeller mellom oss selv og andre Guds barn, er en situasjon vi bare står overfor i løpet av vårt jordiske liv.  I det evige perspektiv vil ting bli annerledes.  “Mennesket … ble unnfanget og født av himmelske foreldre”, 6 og vi var alle like, og de har lik kjærlighet til oss i fortid, nåtid og fremtid. 

Gjennom Jesu Kristi forsoning kan vi bli vår himmelske Fader lik.  Han elsker oss alle, slik han forventer at vi skal ha kjærlighet til hverandre.  

“Da Jesus var på jorden, hjalp han stadig dem som ble utelatt, oversett eller dårlig behandlet.  For å følge ham må vi gjøre det samme! Vi tror på frihet, vennlighet og rettferdighet for alle Guds barn.

Vi er alle brødre og søstre, hver enkelt et barn av en kjærlig Fader i himmelen. Hans Sønn, vår Herre Jesus Kristus, innbyr alle til å komme til ham, ‘sort eller hvit, trell eller fri, mann eller kvinne” (2 Nephi 26:33). Enhver Guds sønn eller datter fortjener respekt, uansett farge eller tro. La oss vise kjærlighet til alle Guds barn.” 7

“Gud elsker alle sine barn. Han kjenner dem ved navn.

Hele verden over, er hans kjærlighet den samme.

Han velsigner sine barn med gaver som er klare og skjønne.

Naturens skjønnhet er tegn på at han bryr seg.

Gud elsker alle sine barn. Store velsignelser han sender.

Vi er en del av hans familie, og vi kan være venner.

Hans godhet og omsorg har hjulpet meg å se

Hvordan jeg kan elske andre slik han har elsket meg.” 8


1. 1 Johannes 3:11
2. 1 Johannes 3:23
3. 1 Johannes 3:24
4. 2 Nephi 25:23 og 10:24
5. Moroni 8:16–17
6. Læresetninger fra Kirkens presidenter: Joseph F. Smith (1998), s. 336
7. Jesus sa at vi skulle elske alle, av president Russell M. Nelson, Vennen, april 2021
8. Tekst av Janice Kapp Perry til musikk av Michael F. Moody